Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

21.03.2016 - 14:56 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W piątek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano między innymi: powołanie komisji skrutacyjnej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015, przyjęcie sprawozdania finansowego, omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2016, propozycje zmian w statucie, przeprowadzenie głosowania oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia. 

W trakcie Walnego Zgromadzenia otworzone zostanie stanowisko kasowe oraz stanowisko z deklaracjami członkowskimi, przy którym będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej oraz zapisania się do Stowarzyszenia.

Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest na stronie Stowarzyszenia:  www.absolwenci.us.edu.pl.​

 

 

Plakat promujący stowarzyszenie absolwentów UŚ

return to top