Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Warsztaty z biznesem w ramach projektu „ProspectUS”

04.06.2019 - 09:30 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

30 maja 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”, w ramach którego prowadzone były przekrojowe analizy potencjału ludzkiego, badawczego, edukacyjnego uczelni, a także jej otoczenia społeczno-gospodarczego, służące wzmocnieniu pozycji uczelni.

Nadrzędnym celem wydarzenia było poznanie opinii środowiska biznesu na temat kierunków rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. W zaplanowanych w ramach spotkania warsztatach przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych spółek zlokalizowanych w województwie śląskim oraz reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, funduszy inwestycyjnych, instytucji otoczenia biznesu, a także pracownicy Biura Karier UŚ, Biura Współpracy z Gospodarką UŚ i spółki celowej Uniwersytetu – SPIN-US Sp. z o.o. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z planami rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, lecz również mogli wypowiedzieć się na temat dotychczasowej współpracy między uczelnią a środowiskiem biznesu.

Spotkanie zostało przeprowadzone w formule pracy warsztatowej metodą „World Café” przez trenerów z Grupy HR Masters.

Mężczyzna w garniturze, przemawia, trzyma mikrofon

Prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds.finansów i rozwoju, kierownik projektu ProspectUS

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Dwie kobiety, jedna z nich trzyma mikrofon

Maria Kwarcińska, kierownik Działu Współpracy z Gospodarką

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Uczestnicy spotkania , publiczność

Uczestnicy spotkania 

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Mężczyzna w garniturze, przemawia

Dariusz Laska, zastępca kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Uczestnicy warsztatów przy stoliku

Uczestnicy warsztatów 
fot. Sekcja Prasowa UŚ

 


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top