Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wielkopostne spotkanie nauczycieli akademickich, pracowników administracji i doktorantów

02.03.2016 - 15:30 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W sobotę 19 marca 2016 r. o godz. 16.00 w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach rozpocznie się wielkopostne spotkanie nauczycieli akademickich, pracowników administracji i doktorantów, organizowane z inicjatywy JE Arcybiskupa, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ dr. Wiktora Skworca. 

W programie spotkania przewidziano miedzy innymi konferencję, podczas której ks. dr hab. Grzegorz Polok z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wygłosi prelekcję pt. „Zrozumieć innych, czyli o dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych”.

Zaproszenie i program spotkania (dokument pdf) 

return to top