Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Żylinie na Wydziale Nauk o Ziemi

18.01.2016 - 13:06 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

15 stycznia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego gościła delegacja z Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Wizyta miała na celu przygotowanie ram współpracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+. Jednym z istotnych elementów planowanej współpracy są nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu środowiska na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

W spotkaniu udział wzięli: doc. dr inż. Jozef Ristvej – prorektor ds. współpracy z zagranicą i marketingu, prof. dr inż. Karol Matiaško ­– prorektor ds. systemów informatycznych, prof. dr inż. Zdeněk Dvořák – dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie, dr Milan Rebroš – naczelnik urzędu powiatowego w Czadcy. Uniwersytet Śląski reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką, prof. zw. dr hab. Adam Idziak – dziekan WNoZ, a także prodziekani WnoZ – dr hab. Jerzy Cabała, dr Andrzej Tyc, dr Damian Absalon oraz wydziałowy koordynator programów Erasmus+ i CEEPUS dr hab. Jolanta Burda.

zdjęcie1zdjęcie 2zdjęcie 3
Foto: Archiwum WNoZ UŚ

return to top