Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Wsparcie produkcji gier wideo

30.04.2019 - 17:21 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Rynek gier wideo to szybko rozwijający się sektor gospodarki. Finansowe i merytoryczne wsparcie najlepszych autorskich projektów w tej branży oferuje ARP Games – spółka założona w 2016 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego – SPIN US i Powiat Cieszyński. Akcelerator działa w Cieszynie, o wyborze siedziby zdecydowała lokalizacja Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą i niezbędną infrastrukturą technologiczną.

ARP Games nie tylko rekrutuje młode talenty, ale przede wszystkim pomaga im twórczo rozwijać pomysły. Dotychczas zrealizowane zostały cztery edycje programu akceleracyjnego, w których połowa zakwalifikowanych projektów przeszła do fazy inwestycyjnej. Powstało sześć nowych spółek pracujących nad grami komputerowymi, a na wsparcie zespołów przeznaczono ponad 1,3 mln zł.

Pierwszy sukces odnotowała też firma założona w ramach programu. Gra „Lumberhill”, stworzona przez spółkę 2BIGO, zostanie wydana przez firmę ze Stanów Zjednoczonych. Wieloosobowa gra kooperacyjna powinna się pojawić na rynku na początku przyszłego roku.

Nabór do piątej edycji programu ogłoszony został podczas maratonu tworzenia gier komputerowych Game Jam Square (26–28.04.2019), współorganizowanego przez akcelerator ARP Games. Nowa edycja realizowana będzie na zmienionych zasadach. Zespoły, które znajdą się w grupie dziesięciu najlepszych, uzyskają wsparcie finansowe do 20 tys. zł, dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz zależnych od ich potrzeb szkoleń. Zostaną też objęte opieką mentora wybranego w zależności od profilu projektu. Na pierwszym etapie zadaniem uczestników będzie stworzenie grywalnego dema oraz modelu biznesowego.

Najbardziej efektywne grupy projektowe przejdą do etapu drugiego, w którym założą spółki. Mogą wówczas liczyć na zapewnienie środków finansowych niezbędnych do sfinalizowania produkcji gry. Dofinansowanie to może wynosić nawet do 100% oszacowanych kosztów. Co więcej, ARP Games deklaruje wsparcie dla najlepszych autorskich projektów w zakresie produkcji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów. Nabór trwa do 16 czerwca 2019 roku. 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: arpgames.pl.

Zdjęcie: gracz, zbliżenie na konsolę do gier

Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top