Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Współpraca między Uniwersytetem Śląskim a kurdyjskimi uczelniami

12.04.2017 - 15:08 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 3 do 9 kwietnia 2017 roku z oficjalną wizytą w Regionie Kurdystanu przebywał dr hab. Maciej Kurcz, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Pobyt był okazją do spotkań z przedstawicielami rządu, a także lokalnych uczeni i pogłębienia współpracy badawczo-dydaktycznej z ośrodkami akademickimi kurdyjskiego regionu autonomicznego w Iraku. Rozmowy dotyczyły m.in.: międzynarodowej wymiany studentów, grantów badawczych oraz bilateralnych umów partnerskich. Wizyta miała ponadto na celu zaprezentowanie działalności Uniwersytetu Śląskiego – w tym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Cieszyński ośrodek antropologiczny od wielu lat zajmuje się problematyką kurdyjską i współpracuje z diasporą tej społeczności w Polsce.

Pierwszego dnia wizyty dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. Maciej Kurcz spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Saladyna w Arbilu Asst. Prof. Dr. Ahmedem Anwarem Dezayem. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany studentów w ramach programu Erasmus+, a także zapewnienia osobom studiującym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ i prowadzącym badania antropologiczne na terenie irackiego Kurdystanu opieki naukowej i socjalnej. Efektem spotkania było podpisanie memorandum w tej sprawie pomiędzy Uniwersytetem Saladyna w Arbilu a Uniwersytetem Śląskim.
 

Zdjęcie zrobione podczas spotkania dr. hab. Macieja Kurcza z JM Rektorem Uniwersytetu Saladyna w Arbilu Asst. Prof. Dr. Ahmedem Anwarem Dezayem

Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Saladyna w Arbilu
Fot. Archiwum dr. hab. Macieja Kurcza
 

Dzień później, 5 kwietnia, odbyły się rozmowy z JM Rektorem Uniwersytetu Raparin w Rani Prof. Dr. Mohammedem Alim Abdullahem, który wyraził zainteresowanie prowadzeniem wspólnych projektów badawczych, wymianą kadry naukowej oraz organizacją szkoły letniej w Kurdystanie dla studentów UŚ. Władze Uniwersytetu Raparin planują również utworzenie katedry o profilu antropologiczno-archeologicznym. Wsparcie pracowników Uniwersytetu Śląskiego w tym zakresie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń stanowić mogą kolejną płaszczyznę współpracy między uczelniami.

Przedmiotem kolejnego spotkania była międzynarodowa współpraca naukowa w ramach badań terenowych i dokumentacyjnych dotyczących walk narodowowyzwoleńczych Kurdów w XX wieku. Dr hab. Maciej Kurcz spotkał się w tej sprawie z Mahmoodem Salihem Hama Karimem reprezentującym Ministry of Martyrs and Anfal Affairs – jednostkę zajmującą się historią formowania się autonomicznego Regionu Kurdystanu, dokumentowaniem wydarzeń, a także sprawującą opiekę socjalną nad rodzinami ofiar walk narodowowyzwoleńczych.
 

Zdjęcie zrobione podczas spotkania dr. hab. Macieja Kurcza z władzami lokalnych uniwersytetów w Kurdystanie

Spotkanie z ministrem edukacji i badań naukowych Dr. Yusufem Goranem oraz władzami lokalnych uniwersytetów
Fot. Archiwum dr. hab. Macieja Kurcza
 

Podczas wizyty w Kurdystanie dr hab. Maciej Kurcz spotkał się także z ministrem edukacji i badań naukowych Dr. Yusufem Goranem. W rozmowach uczestniczyli również: JM Rektor University of Sulaimani Ass. Prof. Dr. Ridha Hassan Hussein, JM Rektor University of Charmo Prof. Dr. Salah Raza Saeed oraz JM Rektor Uniwersytetu Halabja Dr. Aras Mustafa Ahmad. Tematem spotkania była współpraca między kurdyjskimi uczelniami a Uniwersytetem Śląskim obejmująca m.in. ofertę stypendiów dla studentów etnologii UŚ, którzy będą realizować projekty badawcze dotyczące kultury kurdyjskiej – trzy z nich ufundowane zostaną przez Ministry of Higher Education and Scientific Research, dwa – w ramach funduszy University of Charmo. Spotkanie zwieńczyło podpisanie memorandum o międzyuczelnianej współpracy.

Wyjazd został zorganizowany dzięki wsparciu Biura Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

return to top