Go to main content

University of Silesia in Katowice

Współpraca z National Dong Hua University w Hualien

04.07.2017 - 15:26 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a National Dong Hua University w Hualien (Tajwan) studenci oraz pracownicy obu uczelni będą mogli uczestniczyć w prowadzonych wspólnie projektach akademickich oraz naukowych. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w kwietniu 2017 roku i dotyczy rozwijania programów wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz realizowania projektów badawczych i edukacyjnych.

National Dong Hua University (NDHU) zaliczany jest do czołówki tajwańskich szkół wyższych. Uczelnia, będąca członkiem konsorcjum siedmiu wiodących krajowych uniwersytetów współpracujących ściśle z Unią Europejską – EUTW, oferuje znakomite warunki pracy i nauki, a jej kampus wyróżnia się architekturą i pięknem otaczającego ją krajobrazu.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z tajwańską uczelnią zainicjowana została w ubiegłym roku podczas pobytu w NDHU dr. Joachima Włodarza z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz dr. hab. Teobalda Kupki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. 

Budynek centrum informacyjnego i biblioteki National Dong Hua University w Hualien

Budynek centrum informacyjnego i biblioteki
National Dong Hua University w Hualien. Fot. Joachim Włodarz

return to top