Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Science Closer to You - promotion of the effects of scientific and research activity of the University of Silesia

SŁOWNICZEK UNIWERSYTECKI DO POSZCZEGÓLNYCH KART 

1. Balon – ULKA

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego badają jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania, mając do dyspozycji balon na ogrzane powietrze z zainstalowanym laboratorium mobilnym. Jest to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery, które tworzy także laboratorium stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery. 

2. Śląskie Centrum Wody

W ramach Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje Śląskie Centrum Wody będące międzywydziałowym zespołem naukowym prowadzącym działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną. 

3. Obserwatorium NANO

Działające w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów określa potencjał sfer nauki i biznesu w zakresie rozwoju nanotechnologii i nanomateriałów w regionie. 

4. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Działające w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych przyczynia się do dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego. 

5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, którego liderem i pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski, to obecnie jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie. 

6. Usiołek

Maskotką Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie podopiecznym uczelni jest osiołek Michał, pieszczotliwie zwany “Usiołkiem” – mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. 

7. SPINplace

SPINplace to inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego mająca na celu utworzenie regionalnego, międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. 

8. SPINlab

W kampusie chorzowskim UŚ powstało bardzo nowoczesne centrum mikroskopowych badań materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych dziedzinach. 

9. SPIN-US Sp. z o.o.

Uniwersytet Śląski powołał spółkę celową SPIN-US Sp. z o.o., aby wzmocnić działania w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R z nauki do przemysłu i umożliwić naukowcom zakładanie własnych firm w oparciu o know-how. 

10. Patenty

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego są twórcami i współtwórcami licznych przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Dzięki nim Uniwersytet Śląski od wielu lat znajduje się w czołówce nietechnicznych uczelni w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej – głównie patentów na wynalazki.  

11. Inżynieria biomedyczna

Pracownicy Instytutu Inżynierii Biomedycznej UŚ opracowali bionanomateriały łączące kolagen z tetracykliną – antybiotykiem o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego. Nowe materiały można wykorzystać w implantologii stomatologicznej, gasząc stany zapalne po zabiegach i przyspieszając proces osteointegracji (zrostu żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu). 

12. Publikacje naukowe – artykuły, monografie

Na jakość monografii czy artykułu szczególnie wpływa recenzja wydawnicza, wykonywana przez specjalistę z danego obszaru badawczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego może pochwalić się jednym z najbardziej restrykcyjnych procedur przeprowadzania recenzji wydawniczych w Polsce. 

13. Pszczoły, ule

Od kilku lat na dachu UŚ stoją ule. Naukowcy obserwują zachowania pszczół w warunkach miejskich: reakcje na temperaturę, pozyskiwanie pożywienia. Miód z tej pasieki nie różni się pod względem czystości od produktu z pasieki tradycyjnej. 

14. Wyprawy Polarne

W ramach Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje Centrum Studiów Polarnych, którego celem działalności jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. 

15. Farmaceutyki

Choć znanych jest wiele metod i leków skutecznych w terapii nowotworów, wciąż jeszcze nie wszystkie ich typy są w pełni uleczalne. Część farmaceutyków charakteryzuje się silną toksycznością i wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Zespół pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektuje nowe związki, które będą w stanie rozpoznawać i unicestwiać komórki nowotworowe, nie szkodząc jednocześnie zdrowym. 

16. Projektowanie gier komputerowych

Uniwersytet Śląski, oprócz prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, prowadzi również kształcenie na kierunkach dostosowanych do zmieniającego się świata. Jednym z kierunków z przyszłością, o profilu praktycznym jest Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Misją kierunku jest wykształcenie twórcy-projektanta o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.

17. Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego działa już od 1969 roku.

18. Węgiel

Naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ prowadzą badania nad węglem i innymi rodzajami paliw. Dotyczą one szczególnie niebezpiecznych związków występujących m.in. w paliwach stałych do grilla. Analizom podlega ilość i rodzaj zanieczyszczeń występujących paliwach stałych, a także porównywane są wyniki badań z deklarowanymi przez producentów zawartościami węgla organicznego w produktach.  

19. Nauki o sztuce

Dyscyplina nauki o sztuce obejmuje obszar badań i refleksji, związany nie tylko ze sztukami wizualnymi, historią i teorią sztuki, ale także kulturą muzyczną, sceniczną, filmową i muzykologią. Strategicznym priorytetem badawczym Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego jest intensyfikacja badań interdyscyplinarnych m.in. w aspekcie kultury i sztuki industrialnej i postindustrialnej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.  

20. Kosmos

Niesporczaki mają około pół milimetra długości, są zaokrąglone i poruszają się nieporadnie. Te niezwykłe bezkręgowce mogą jednak przetrwać w temperaturach od -270°C do 150°C. Przeżyły nawet podróż w kosmos. Gdy czują niebezpieczeństwo – przechodzą w stan kryptobiozy, czyli tzw. życia utajonego, która może trwać 30 lat. Ich zdolność przetrwania w ekstremalnych warunkach od lat badają pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.  

21. Międzynarodowość

Uniwersytet Śląski w Katowicach, wraz z sześcioma zagranicznymi szkołami wyższymi, tworzy prestiżowy uniwersytet europejski w ramach sojuszu Transform4Europe. Uczelnie te połączyły się i współpracują, aby razem prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie oraz kształcić młodych ludzi na międzynarodowych kierunkach studiów. Tworzą również wspólny, wielojęzyczny kampus po to, aby zadbać o przyszłość swoich regionów, a przez to krajów i Europy. 

22. Wielokulturowość

Uniwersytet Śląski w Katowicach to coś więcej niż uczelnia. Tworzą go studenci i pracownicy o różnych poglądach, wyznaniach, narodowościach czy orientacji seksualnej. Uniwersytet Śląski stawia na wielokulturowość. Uniwersytet to dobre miejsce. Dla każdego. Nasza uczelnia to miejsce, gdzie nikt nie jest dyskryminowany, a równość i otwartość pozwalają zobaczyć nam, jaki świat jest piękny i różnorodny. Wszyscy jesteśmy równi.  

23. Miasto Katowice

Siedziba władz Uniwersytetu Śląskiego mieści się w Katowicach, podobnie jak większość Wydziałów. Ulica Bankowa, przy której mieści się rektorat uczelni, do 1922 roku oraz w latach II wojny światowej nosiła miano Reichsbank Straße. Dlatego, że niegdyś mieścił się przy niej oddział niemieckiego Banku Rzeszy, którego siedziba zachowała się zresztą do dzisiaj, w sąsiedztwie przeszklonego gmachu Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj ulica Bankowa kojarzy się nie tylko z Narodowym Bankiem Polskim, lecz przede wszystkim z kampusem Uniwersytetu Śląskiego.  

24. Miasto Chorzów

Chorzowski kampus Uniwersytetu Śląskiego to miejsce łączące społeczność uniwersytecką i lokalną. Każdy potrzebuje chwili odpoczynku i rekreacji. Zapewnia to wielofunkcyjna strefa aktywności. Mogą z niej skorzystać studenci czy doktoranci, ale także lokalna społeczność. Nowoczesna przestrzeń ma być miejscem spotkań, w którym różnorodność atrakcji pozwala na spędzanie czasu w interesujący sposób. 

25. Miasto Sosnowiec

Popularna Żyleta w Sosnowcu to siedziba Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Jest to najwyższy budynek w Sosnowcu, nazywany żyletą ze względu na swój kształt. Żyleta to wieżowiec zbudowany w latach 70. XX wieku. Znajduje się przy ul. Będzińskiej w Sosnowcu, ma 20 pięter (18 użytkowych) i liczy 84 metry wysokości. Na szczycie Żylety mieści się taras widokowy, z którego można zobaczyć Beskidy, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry! Dla śmiałków jest również możliwość wykonania skoku na bungee. 

26. Miasto Cieszyn

Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie istnieje już od ponad 50 lat. Malownicze położenie Cieszyna, bogactwo regionalnej kultury, specyfika miasta granicznego i wiele prestiżowych imprez kulturalnych to wyjątkowe atuty, które czynią to miejsce niepowtarzalnym do studiowania. Wysoki standard kształcenia zapewnia starannie i funkcjonalnie zagospodarowany kampus, z rozbudowanym zapleczem dydaktycznym i socjalnym, który pozwala poszerzać naszym studentom wiedzę i kompetencje zawodowe. 

27. Współpraca nauki z biznesem

Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, zawierając porozumienia z przedsiębiorstwami, czy też promując przedsiębiorczość akademicką. 

28. Indywidualne StudiaMiędzyobszarowe

Indywidualne Studia Międzyobszarowe to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Kandydat może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na uczelni, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Ma również możliwość uzyskania więcej niż jednego dyplomu. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student samodzielnie układa swój plan, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student pozostaje pod opieką indywidualnego tutora. 

29. Akademicki Związek Sportowy UŚ  

Nie samą nauką człowiek żyje! Reprezentanci Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdobywają liczne nagrody, m.in. w tenisie stołowym, futsalu czy badmintonie. 

30. Noc Biologów

Od ponad 10 lat na wszystkich miłośników biologii czeka wieczór pełen wykładów, warsztatów i pokazów, a do tego niespodzianki i konkursy z nagrodami. 

31. Przystanek Nauka

“Przystanek Nauka” to portal z informacjami na temat badań i osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także ciekawostki ze świata nauki, komentarze ekspertów, opisy ciekawych projektów. 

32. „NoLimits”

“No Limits” to czasopismo popularnonaukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym w atrakcyjnej formie prezentowane są ciekawe, nowatorskie i ważne badania naukowe prowadzone na naszej uczelni lub we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.  

33. Święto Liczby Pi

Data 14 marca nie wydaje się niczym wyróżniać w kalendarzu, ale jeśli ją zapiszemy po amerykańsku jako 3/14, to matematycy z pewnością zauważą, że mamy do czynienia z liczbą π. 3,14 to pierwsze trzy cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie. Od 2007 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obchodzone jest Święto Liczby Pi. Na program wydarzenia składają się liczne wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty, pokazy oraz konkursy z nagrodami, które przybliżą im zagadnienia związane z liczbą π – jednej z najważniejszych stałych matematycznych. 

34. Dinozaur przed Żyletą

Przed budynkiem Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ mieszczącym się w Sosnowcu – tzw. Żylecie – stoi ogromny dinozaur – drapieżny tyranozaur, którego wysokość sięga kilku kondygnacji. Zaprasza on do odwiedzenia mieszącego się w budynku Muzeum Nauk o Ziemi, w którym przedstawiono dynamiczną historię Ziemi i ewolucję życia. Są tu repliki dinozaurów, bogata kolekcja amonitów, ogromnych brył węgla z odciśniętymi widłakami i skrzypami, wiele minerałów czy meteorytów.  

35. Teologia

W ramach struktury Uniwersytetu Śląskiego działa Wydział Teologiczny, na którym studiują osoby świeckie oraz klerycy w ramach teologii i nauk o rodzinie. W dzisiejszej rzeczywistości Wydział Teologiczny w Katowicach spełnia rolę silnego i zdrowego ośrodka myśli teologicznej na Górnym Śląsku. 

36. Muzyka

Naukowcy z Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą badania i działania nad wydaniem i krytycznym opracowaniem dzieł muzycznych, z którymi wiąże się ciekawa historia. Odnalezione po latach, dziś mogą być na nowo wykonywane. To żywa muzyka, dzięki której możemy doświadczyć wspólnoty z naszymi poprzednikami sprzed wieków. Przykładem może być tu muzyka protestancka na Śląsku, która stanowi niezwykle ciekawy, choć niszowy temat. 

37. Sztuki Wizualne

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi kształcenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studia te gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych, ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego.  

38. Szkoła Filmowa

Gmach Szkoły Filmowej UŚ, który zdobył m.in. nagrodę główną międzynarodowej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2020, łączy walory budynku współczesnego, a jednocześnie ponadczasowego. Zachowanie historycznej zabudowy sprawiło, że gmach subtelnie wpisuje się w lokalny kontekst, będąc zarazem strażnikiem i interpretatorem przeszłości.  

39. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb studentów, pracowników nauki oraz mieszkańców regionu w zakresie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz informacji naukowej.  

40. Muzeum Nauk o Ziemi

Na terenie budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, około 3 km od centrum Sosnowca, znajduje się Muzeum Nauk o Ziemi będącym muzeum geologicznym, w którym zgromadzono około 4 000 okazów z Polski i całego świata. 

41. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie to nowoczesna przestrzeń umożliwiająca prowadzenie badań w zakresie dziedzin uznawanych za priorytetowe dla rozwoju gospodarki, a także oferująca nowatorskie rozwiązania w edukacji. Zintegrowany kampus został zaprojektowany z myślą o naukowcach współpracujących w interdyscyplinarnych zespołach i podejmujących tematy m.in. z zakresu mikro- i nanotechnologii, fizyki jądrowej, nowych materiałów, inżynierii biomedycznej i nowoczesnych leków. 

42. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, zgodnie z Instytucjonalną Polityką Otwartego Dostępu UŚ, udostępniło na zasadzie otwartego dostępu treść wszystkich czasopism naukowych oraz otwiera treść swoich książek najpóźniej po upływie 12 miesięcy od dnia premiery, co czyni je liderem wspierania Otwartej Nauki w Polsce. 

43. Inżynieria materiałowa

Jednym z priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Śląskiego są nowoczesne materiały oraz ich wpływ społeczny. Na uwagę zasługują tu prace nad materiałami do zastosowania w medycynie, a doskonałym przykładem są tu badania dotyczące otrzymywania materiałów na bazie tytanu oraz modyfikacja ich powierzchni do zaawansowanych zastosowań inżynierskich w tym na implanty medyczne.  

44. Wielofunkcyjna strefa aktywności

W chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego działa Wielofunkcyjna strefa aktywności będąca wspólnym przedsięwzięciem uczelni i Urzędu Miasta w Chorzowie. Wpisują się w nią miejsca rekreacji dla studentów, urządzenia zabawowo-rekreacyjne dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Zrealizowany w 2019 roku projekt skweru wielofunkcyjnego doceniony został w XXI edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.  

45. PamelaMission

Uniwersytet Śląski w Katowicach wysłał do stratosfery pająki, ich jaja, a także mikroorganizmy oraz siewki jęczmienia i rzodkiewnika. Eksperyment odbył się w ramach projektu Pamela Mission, a jego celem było zbadanie wpływu warunków panujących w stratosferze na organizmy żywe. Inicjatywa została doceniona w konkursie Global Space Balloon Challenge 2019, organizowanym przez Stanford Space Initiative.  

46. Nauki prawne

Katedra Kryminalistyki UŚ od lat sporządza ekspertyzy prawne w obszarze autentyczności sygnatur malarskich. 

47. Pedagogika

Na przełomie 2020/2021 naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzili szerokie badania efektywności edukacji zdalnej w dobie pandemii przy współpracy ze szkołami z województwa śląskiego. 

48. Dziennikarstwo i komunikacja medialna

Działalność naukowa pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach koncentruje się m.in. na określeniu charakteru i form wzajemnych relacji elit politycznych i medialnych oraz ich konsekwencji dla działania tych elit w sferze publicznej. 

49. Jęczmień

Genetycy z Uniwersytetu Śląskiego uzyskali jęczmień odporny na suszę co może mieć ogromny wpływ na uprawę tego zboża w rejonach, gdzie nasłonecznie jest zbyt silne, a opady zbyt rzadkie, rozwiązując częściowo problem głodu na świecie.  

50. Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach kształci specjalistów z zakresu inżynierii zagrożeń środowiskowych, którzy po ukończeniu kierunku studiów stają się ekspertami w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska, jak również w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego. 

51. Paliwa

Chemicy związani z Wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego opracowali sposób otrzymywania związków organicznych o strukturze acetali, które mogą być wykorzystywane jako dodatki do paliw. Domieszkowanie benzyny czy oleju napędowego ma wiele zalet: chroni elementy silnika pojazdów przed szybszym zużyciem, może się również przyczyniać do obniżenia poziomu hałasu podczas jego pracy. Ponadto pozwala osiągnąć większą moc silnika i zredukować poziom spalania, co przekłada się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dostających się do atmosfery.  

52. Mikrotomograf

W chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego działa Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej wyposażone w wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy, dzięki któremu możliwe jest wykonanie badania nieniszczącego praktycznie każdego obiektu technicznego lub biologicznego. 

53. Rewitalizacja terenu

W ramach funkcjonującego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych funkcjonuje Zespół ds. Rewitalizacji, który działa m.in. w obszarze wielowariantowej analizy możliwości rewitalizacji terenów zdegradowanych, sporządzania scenariuszy rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych, jak również analizy uwarunkowań formalno-prawnych przedsięwzięcia. 

54. Automatyczna stacja meteorologiczna

Na terenie budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, około 3 km od centrum Sosnowca, znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna dostarczająca aktualnych informacji meteo. 

55. Szkoła doktorska

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach została utworzona 14 maja 2019 roku, a jej celem jest to, aby doktoranci przygotowali bardzo dobre rozprawy doktorskie i byli gotowi na uczestnictwo w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badacze, nauczyciele akademiccy, jak i specjaliści i sprawni administratorzy wiedzy.  

56. UŚKA

Łódź badawcza Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywana do badania zbiorników wodnych. Aktualnie zespół badawczy użytkuje nową łódź UŚKĘ II. Tam, gdzie nie jest możliwe użycie łodzi naukowcy przesiadają się na kajaki. 

57. Gatunki inwazyjne

W wyniku zmian klimatycznych i szybko postępującej globalizacji dochodzi do niekontrolowanego, masowego pojawiania się nowych gatunków roślin i zwierząt. To tak zwane gatunki obce, z których można wyodrębnić gatunki inwazyjne. np. barszcz Sosnowskiego, czy rak pręgowaty. Uniwersytet Śląski od lat prowadzi badania nad gatunkami inwazyjnymi we współpracy m.in. z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

58. Chór Harmonia

Chór Uniwersytetu Śląskiego kontynuuje tradycje założonego Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”, które odrodziło się przy powstałej w roku 1971 Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a zespół tworzyli studenci kierunku Wychowanie Muzyczne. Obecnie członkami chóru są studenci i absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Siedzibą „Harmonii” jest cieszyński Instytut Muzyki przy Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

59. Dr Primo

Dr Primo to “Duch” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przybiera różne formy, dwie z nich – ciekawskiego mężczyzny i pełnej energii kobiety – niektórzy z Was zdążyli już poznać podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Dr Primo jest przewodnikiem dla studentów Uniwersytetu, mentorem i doradcą, symbolem wiedzy i rozwoju.  

60. ERASMUS

Uniwersytet Śląski oferuje liczne możliwości wyjazdów na uczelnie na całym świecie, przede wszystkim na uczelnie europejskie – na podstawie dwustronnych umów o współpracy oraz dzięki międzynarodowym, badawczym i edukacyjnym programom wymiany akademickiej. Każdego roku ponad 2500 studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego wyjeżdża do 75 krajów świata. 

61. Radio Egida

Studenckie Studio Radiowe “EGIDA”, posiadające długą tradycję, tworzy program, którego głównym celem jest konsolidacja środowisk akademickich, a także intensyfikacja życia akademickiego zwłaszcza pośród społeczności Uniwersytetu Śląskiego. Lwią część ramówki zajmują muzyczne, acz nie tylko, programy autorskie. Równie istotną pozycję zajmują programy publicystyczno-informacyjne. Naczelną misją zespołu jest przybliżenie Słuchaczom wszelkich aspektów szeroko pojmowanych zjawisk kultury określanej zarówno mianem “wysokiej” jak i popularnej, czy też kultury masowej.  

62. Badania podstawowe

Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim, prowadząc wszechstronną działalność indywidualnie i w zespołach, włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Uniwersytet Śląski jest miejscem sprzyjającym przekazywaniu wiedzy oraz realizacji badań, których wyniki przyczyniają się do walki z ubóstwem i głodem, poprawy jakości życia mieszkańców, budowania społeczeństwa przyszłości, wspomagania działań proekologicznych i służących zapobieganiu zmianom klimatu czy minimalizowaniu ich skutków. Działalność naukowa uczelni wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju przedstawionych w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętej przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

63. Badania przemysłowe

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, oprócz prowadzenia oryginalnych prac badawczych w ramach tzw. badań podstawowych, realizują również badania przemysłowe. Udział w kilku edycjach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Inkubator Innowacyjności pozwolił na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazków do potrzeb zainteresowanych partnerów biznesowych.  

64. Biologiczne oczyszczanie terenów skażonych

Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ opracowali metodę oczyszczania skażonych terenów oraz unikalną bioszczepionkę (konsorcjum różnych szczepów bakterii, szczególnie z rodzaju Rhodococcus), efektywnie degradującą zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi. 

65. Osuwiska

Naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania, których celem jest opracowanie nowych narzędzi do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych, które posłużą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich.

66. Regeneracja katalizatorów

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania, których celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie katalizatorów – poprawy wydajności katalizy, przy znacznie obniżonej energochłonności i tym samym niższych wydatkach eksploatacyjnych. 

67. Spitsbergen

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach regularnie biorą udział w wyprawach polarnych na Spitsbergen. Kluczowe znaczenie dla prowadzonych od ponad pięćdziesięciu lat analiz ma zachowanie ciągłości monitoringu prowadzonego w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

68. Gry komputerowe

Jedną z tzw. spółek portfelowych spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego jest ARP Games Sp. z o.o., której głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo. Aktywność ARP Games skoncentrowana jest również na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora gier. 

69. Leki amorficzne

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania oraz patentują opracowane rozwiązania dotyczące leków amorficznych, które są szansą dla osób z chorobami układu krążenia. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie dawki leku, jaką należy podać pacjentowi, aby uzyskać oczekiwany efekt terapeutyczny, co w rezultacie zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. 

70. Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Centrum Badawcze Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego. 

71. Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr to jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołana z myślą o wspieraniu pracowników oraz kadry zarządzającej związanych przede wszystkim z uczelniami. Odgrywa rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, inicjując interdyscyplinarne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz włączając się w ich realizację, aby projektować profesjonalne narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 

72. Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Idea, jaka kryje się za powstaniem Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, to prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwanie praw i prawidłowości nim rządzących jak również integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii służących harmonijnemu, spójnemu i nowoczesnemu kształceniu nauczycieli. 

73. Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Głównym celem realizowanym przez Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych Uniwersytetu Śląskiego jest badanie wpływu zmian klimatu na kształtowanie środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego we współpracy z jednostkami badawczymi z Chin. 

74. Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania nad technologiami w perspektywie humanistycznej. Celem działania Centrum jest inicjowanie oraz podtrzymywanie dialogu pomiędzy nauką, kulturą i sztuką w obrębie technosfery, a także łączenie inicjatyw lokalnych z globalną myślą naukową w ramach współpracy z otoczeniem. 

75. Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Moda i design stanowią niezwykle szybko rozwijający się obszar sektora kreatywnego, a polscy twórcy od zawsze starali się należeć do czołówki światowych projektantów. Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego to ośrodek skupiający artystów, prawników oraz przedstawicieli nauki i przemysłu, sprzyjający rozwijaniu myśli twórczej i strategii biznesowych opartych na teorii i praktyce stosowania prawa własności intelektualnej. 

76. Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Wiodącym tematem badawczym, realizowanym w ramach Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, jest prowadzenie działalności naukowej w zakresie badań nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej. Badania Centrum skupiają się na obszarze prawa antymonopolowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy regulacji sektorów regulowanych. 

77. Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich  

Naukowcy zrzeszeni w Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich Uniwersytetu Śląskiego zajmują się historią i kulturą średniowiecznej Skandynawii oraz Anglii. W dobie średniowiecza oba te obszary łączyły silne więzi polityczne, gospodarcze, kulturowe i językowe. Badania nad dziejami Skandynawii i Anglii stanowią ważny wkład w lepsze poznanie europejskich wieków średnich. 

78. Centrum Badawcze GAME LAB

Wiodącym tematem realizowanym w Centrum Badawczym GAME LAB jest projektowanie i badanie wirtualnych środowisk o wielorakim przeznaczeniu. Centrum prowadzi badania we współpracy z przemysłem kreatywnym oraz ośrodkami akademickimi realizującymi dydaktykę i badania związane z problematyką gier artystycznych i edukacyjnych oraz serious games, a także innymi eksperymentalnymi działaniami i projektami artystyczno-badawczymi na styku nauki, sztuki oraz technologii. 

79. Centrum Badań Romskich

Obszar badawczy Centrum Badań Romskich Uniwersytetu Śląskiego obejmuje problematykę tożsamości i kultury Romów, ich udziału w edukacji i szczególnej aktywności społeczno-zawodowej. Zainteresowanie tą tematyką ukazuje potrzebę programów, projektów, polityk lokalnych wobec Romów, z uwzględnieniem takich elementów tożsamości, jak język, kultura, edukacja i współuczestnictwo, a właściwie jego poziom w kontekście wciąż niedokonanej, jak się wydaje, integracji ze społeczeństwami kulturowo dominujących większości. 

80. Klastry

Uniwersytet Śląski przynależy do licznych klastrów, czyli grup przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą i współpracujących ze sobą. 

81. Osobliwości Świata Fizyki

Osobliwości Świata Fizyki to cykliczne wydarzenie organizowane od 1984 roku przez Pracownię Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Inicjatywa wpisuje się również w cykl przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. 

82. Konkursy UŚ, np. Konkurs Wzrostu Kryształów

Polska posiada tradycje dotyczące otrzymywania monokryształów. Profesor Jan Czochralski, światowej sławy polski uczony, wybitny wynalazca, metalurg, krystalograf, chemik w 1916 roku odkrył metodę otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego. Uniwersytet Śląski od 2014 r. Organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej, którego celem zaszczepienie zainteresowania niezwykłym pięknem świata kryształów wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja w środowiskach szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii i pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki. 

83. Polimery fotoluminescencyjne

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali wyjątkowe niebieskie polimery fotoluminescencyjne mające zastosowanie m.in. do produkcji wyświetlaczy OLED, monitorów komputerowych czy e-papieru. 

84. Pokrywanie książek preparatami biobójczymi

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali substancje aktywne, które mogą służyć dezynfekcji najcenniejszych księgozbiorów i archiwów, a także różnych powierzchni, na przykład obrazów czy plakatów. Przebadane związki wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe w stosunku do określonych gatunków grzybów, są też bezpieczne dla struktury papieru, skóry czy pergaminu oraz dla człowieka i środowiska.  

85. Pomnik studenta

Przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego stoik dwumetrowy pomnik studenta wykonany z brązu mający postać kurosa – uśmiechniętego młodzieńca, wywodzącego się z najstarszej sztuki greckiej, symbolizującego pewien ideał młodości, szczęścia związanego z młodością. Autorami rzeźby są profesorowie Jerzy Fober i Andrzej Szarek z Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie. 

86. Badania z robotami Kuka

Naukowcy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania dotyczące relacji człowieka z robotem w miejscu pracy. Problem stosunku ludzi do takiej formy współpracy to fascynujący obszar psychologii pracy, którym naukowcy zajmują się coraz chętniej w obliczu dynamicznego rozwoju automatyzacji i robotyki.   

87. Aquamatyka

Troska o dobrostan wód zaowocowały otwarciem w Uniwersytecie Śląskim kierunku kształcenia dedykowanego gospodarce wodnej. Aquamatyka to interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi; studia pozwalające na wykształcenie kompetentnej kadry pracowników, których zadaniem będzie zarządzanie wodami i środowiskami związanymi z wodami. 

88. Matematyka

Doroczny ogólnopolski konkurs na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Konkurs stanowi stałą pozycję w kalendarzu imprez naukowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od stycznia 1992 roku Konkurs nosi imię Profesora Marka Kuczmy – twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych, inicjatora Konkursu. Profesor Marek Kuczma jest jednocześnie jedną z najbardziej zasłużonych postaci w dziele tworzenia i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. 

89. Geologia

Maroko jest rajem dla geologów: wszystko odsłonięte, nie ma krzaków i w zasadzie nie trzeba kopać. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego szukają tu muszli ramienionogów, które występowały powszechnie w dewonie (400 mln lat temu). Wiedza o procesach ekologicznych sprzed kilkaset milionów lat jest współcześnie niezbędna – pozwala prognozować przebieg zjawisk zachodzących w środowisku. 

90. Dietetyka

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłębiają tematykę diet – obecność związków chemicznych w żywności, kaloryczność i mechanizmy chroniące przez otyłością. Okazuje się, że najbardziej szkodzi nam sól kuchenna. Przeciętny Polak zjada ją w ilości trzykrotnie przekraczającej zapotrzebowanie. 

91. Literaturoznawstwo

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą prace badawcze służące opracowaniu nowych preparatów przeciwgrzybiczych, które mogą służyć do konserwacji książek, dokumentów czy dzieł artystycznych. Konserwacja takich zabytków jest ogromnym wyzwaniem dla specjalistów. Dostępne na rynku środki biobójcze bardzo często są toksyczne dla ludzi i środowiska oraz mogą bezpowrotnie zniszczyć strukturę cennego materiału.  

92. Nanocząstki

Nanocząstki są powszechnie wykorzystywane w energetyce, transporcie, medycynie lub przemyśle chemicznym. Zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zajmuje się badaniem oddziaływania nanocząstek na bezkręgowce na poziomach: molekularno-komórkowym, tkankowym, narządowym, organizmu pojedynczego osobnika, a także całej populacji. 

93. Nauki o ziemi

Naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ prowadzą badania dotyczące sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą. Dzięki nim będziemy mogli przeciwdziałać negatywnym skutkom gwałtownych zjawisk związanych z ruchami tektonicznymi skał czy działalnością człowieka. Dane na temat drgań ziemi są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach gromadzone – UŚ to jedna z dwóch uczelni w Polsce, które stworzyły własną sieć sejsmologiczną. 

94. Chemia

Chemicy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego opracowali sposób otrzymywania związków organicznych, które mogą być wykorzystywane jako dodatki do paliw ciekłych. Otrzymane według opatentowanej metody związki pozwalają regulować różne parametry fizykochemiczne paliw, takie jak liczbę oktanową i cetanową, gęstość czy lepkość kinematyczną. Warto wspomnieć także o pozytywnym wpływie długotrwałe magazynowanie. 

95. Fizyka

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) to największy na świecie akcelerator cząstek, który pogłębia naszą wiedzę o cząstkach elementarnych. Europejscy naukowcy myślą już o rozwinięciu tego eksperymentu i stworzeniu akceleratora, który będzie prawie cztery razy większy od LHC. Istotną rolę w nowym projekcie mogą odegrać naukowcy z Polski, m.in. prof. Janusz Gluza z Uniwersytetu Śląskiego. 

96. Psychologia

W każdym typie osobowości można zauważyć pewną dozę narcyzmu. Naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą badania służące określeniu, czy pewne osobowościowe charakterystyki mogą podlegać fluktuacjom, np. pod wpływem bieżącego nastroju skupiając się na analizie życia i odcieniom narcyzmu. 

97. Filozofia

Naukowcy z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego prowadzą liczne badania i rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążąc do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata m.in. w kontekście analizy dziejowego aspektu bycia człowieka. Człowiek jest bytem, w którym rozgrywa się proces zjawiania. Dzieje będą posiadały sens, a ludzkości może udać się zrealizować całościowy sens egzystencji.  

98. Historia

Historia wspólnoty paulińskiej, sięgająca II połowy XII wieku, stanowi przedmiot badań naukowców z Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika powstał na ziemi węgierskiej, a do Polski paulinów sprowadził książę Władysław Opolczyk. Przekonanie, że sanktuarium i klasztor działały dzięki darowiznom możnych i ofiarom wiernych przybywających na Jasną Górę, dalekie jest od rzeczywistości. Okazuje się, że zakonnicy, których głównym celem były kontemplacja, modlitwa, pokuta i kult Bogurodzicy, aby przeżyć i utrzymać zabudowania klasztorne, musieli prowadzić własną działalność gospodarczą. 

99. Językoznawstwo

Zespoły z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania dotyczące zagadnień lingwistyki cyfrowej koncentrujące się na możliwościach zastosowania narzędzi cyfrowych w studiach diachronicznych. Językoznawstwo diachroniczne, inaczej zwane językoznawstwem historycznym, bada zmiany, jakie zachodzą w języku z upływem czasu. 

100. Nauki o kulturze

Pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego prowadzą liczne międzynarodowe prace badawcze m.in. nad artystycznymi ekspresjami kultur lokalnych i rdzennych, a także mniejszości kulturowych oraz ich instytucjonalnym zapleczem. 

101. Geografia

Zespoły naukowe z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego prowadzą szeroko zakrojone badania mające na celu określenie w jaki sposób i w jakim kierunku zmieniają się miasta, szczególnie w obszarze województwa śląskiego oraz dlaczego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest wyjątkowa na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.  

102. Biologia

Powszechne stosowanie nanomateriałów doprowadza do kumulowania się nanocząstek w środowisku naturalnym, co z kolei może mieć negatywny wpływ na niektóre organizmy. Opisanie i zapobieganie tym procesom stanowi przedmiot badań naukowców z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, którzy realizują m.in. badania toksyczności nanocząstek tlenku cynku względem mikroorganizmów glebowych. 

103. Nauki polityczne

W Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są badania wdrożeniowe nad szczególnie istotnym problemem dla większości społeczeństw europejskich, w tym dla społeczeństwa polskiego, jaki stanowi depopulacja. Termin ten oznacza spadek liczby ludności występujący na danym terenie w określonym czasie. W przypadku Polski jest on głównie spowodowany procesem starzenia się społeczeństwa, na który m.in. wpływa ujemny lub niski przyrost naturalny niegwarantujący prostej zastępowalności pokoleń.  

104. Socjologia

Naukowcy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach realizują badania naukowe mające praktyczne przełożenie na społeczeństwo. Przykładem mogą być tu badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej, które mogą być wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół.   

105. Informatyka techniczna i telekomunikacja

Zespoły badawcze Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania naukowe o charakterze teoretycznym oraz aplikacyjnym m.in. nad algorytmami rozpoznawania i lokalizacji obiektów na podstawie danych gromadzonych z wielu źródeł w rozproszonych systemach komputerowych. Celem prowadzonych prac jest poszukiwanie algorytmów, które w efektywny sposób wykorzystują ograniczone zasoby obliczeniowe i zasoby energii w systemach wbudowanych oraz urządzeniach internetu rzeczy.  

106. Sztuki filmowe i teatralne  

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W Szkole prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz działalność artystyczna i naukowa w kontekście reżyserii, realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. W Szkole znajdują się: atelier, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa oraz biblioteka, archiwum. 

107. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego to możliwość spotkania się z artystami pracującymi w obszarze sztuki tradycyjnej, gdzie dzieło jest monolitem, jak i w polu sztuki postkonceptualnej, gdzie nic nie jest pewne czy z góry określone. Oba paradygmaty realizowane są za pomocą rzeźby, malarstwa, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, ceramiki, szkła, rysunku, performance, sztuki zaangażowanej dzięki zespołowi pracującemu nieustannie nad rozwojem własnej idei sztuki i technik pozwalających ją wyrażać.  

108. Nauki o kulturze i religii

Zespoły badawcze Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą liczne prace naukowe m.in. nad różnymi aspektami teologii zawartej w oficjalnych dokumentach papieża Franciszka. Te dokumenty są zbudowane fundamencie na głębokiej refleksji teologicznej, której założenia Franciszek przedstawił w Evangelii gaudium. 

109. Bibliologia iinformatologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi dydaktykę na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w ramach którego przygotowuje studentów do pracy z zawodach, w których niezbędne są wiedza, a także zbiór umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu komunikacji społecznej za pośrednictwem dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych, wspomagających bądź zaspokajających potrzeby edukacyjne, wiedzo-twórcze, artystyczne, rozrywkowe, kompensacyjne w sferze życia jednostek oraz społeczeństwa systematycznie dążącego do ogólnego postępu.
 

110. Kulturoznawstwo

Naukowcy z Instytutu Nauk o Kulturze są autorami licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dostarczających nowej wiedzy o otaczającym nas świecie w aspekcie kultury. Książka “Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe” stanowi przewodnik po kulturowych fundamentach zagadnień związanych z informatyką, kreacją programów komputerowych oraz szeroko pojętym nowomedialnym biznesem. Opisuje najważniejsze pojęcia związane z aplikacjami mobilnymi. 

111. Biotechnologia

Od wielu lat naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego skupiają swoją uwagę na możliwościach wykorzystania bakterii i roślin w bioremediacji, czyli przywróceniu środowisku – glebie i leżącej pod nią ziemi i wodom gruntowym – jego wcześniejszych wartości użytkowych. Mowa tu o naturalnych metodach oczyszczania obszarów skażonych związkami zarówno organicznymi, jak również nieorganicznymi, takimi jak węglowodory czy metale ciężkie, przy wykorzystaniu roślin i bakterii. 

112. Sztuki piękne

Badacze z Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą swoje prace m.in. w tematyce związanej z rzeźbą barokową i rokokową Śląska, rozpatrywaną w kontekście sztuki europejskiej. W XVII i XVIII wieku najliczniejsze kontakty artystyczne łączyły nadodrzańskie miasta z Pragą i Wiedniem, co wynikało z uwarunkowań historycznych. Artyści byli wówczas przede wszystkim rzemieślnikami utrzymującymi się z pracy swoich rąk. Obowiązywały ich regulacje prawne nakładane przez cechy – organizacje miejskie powołane w celu kontrolowania działalności zawodowej mieszkańców miast.  

113. Instrumentalistyka

W Instytucie Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego prowadzone jest kształcenie w zakresie instrumentalistyki. Instrumentalistyka to kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko pojętą muzyką oraz grających na jednym z instrumentów.  

114. Dyrygentura

W Instytucie Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego prowadzone jest kształcenie w zakresie dyrygentury. Swoje pasje i umiejętności w zakresie dyrygentury można rozwijać również w ramach Dyrygenckiego Koła Naukowego, którego cykliczne spotkania stanowią możliwość do pogłębiania zdobywanej na zajęciach wiedzy z zakresu dyrygentury nie tylko dla studentów specjalizacji, ale wszystkich tych, którzy zafascynowani są tą trudną, ale niezwykłą sztuką i pragną zgłębiać jej arkana.

 115. Ekonomia i finanse

Absolwenci specjalności matematyka w finansach i ekonomii, realizowanego na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiadają wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii takich, jak sterowanie i optymalizacja działalności ekonomicznej, przetwarzanie i statystyczne opracowywanie danych, matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych czy przygotowywanie prognoz i analiz działalności ekonomicznej. 

116. Farmacja

Szacuje się, że niemalże co druga osoba na świecie może mieć podwyższony poziom cholesterolu w osoczu krwi, co z kolei przyczynia się do wielu chorób układu krążenia. W związku z tym naukowcy z poszukują coraz skuteczniejszych leków obniżających stężenie tzw. złego cholesterolu we krwi. Do grupy substancji aktywnych wykorzystywanych w takich farmaceutykach należą m.in. simwastatyna i ezetimib.  Fizycznie stabilne postaci kompozycji farmaceutycznych na bazie tych substancji, a także sposób jej otrzymywania, opracowali naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

117. Optometria

Uniwersytet Śląski w Katowicach aktywnie i szybko reaguje oraz dostosowuje swoją ofertę do zapotrzebowania społecznego oraz rynkowego. Spośród nowoczesnych kierunków studiów, wyróżnić można optometrię, która kształci specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. 

118. Fizyka medyczna

Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą badania związane z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Analizują, jaki wpływ mają różne warunki atmosferyczne na wyniki bezdotykowego pomiaru temperatury osób wchodzących do budynków instytucji publicznych. Pozwala on wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała, co może świadczyć o infekcji. Wyniki badań stanowią wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że najbardziej wiarygodny jest pomiar wykonany w kącikach oczu. 

119. SPINart

To inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego, której celem jest stworzenie swobodnej przestrzeni współpracy środowiska artystycznego i naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie szeroko pojętego sektora kreatywnego w formule living lab. Ma ona zapewniać współdziałanie czterech sektorów: nauki, biznesu, społeczeństwa i administracji przyczyniając się do szerokiego włączenia społecznego w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie. 

120. Strefa nauki

Strefa nauki to inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na wzór katowickiej Strefy kultury, mająca na celu wydzielenie w mieście przestrzeni – wzdłuż Rawy, w której skupione są najważniejsze instytucje naukowe. Dodatkowo ma ona zwrócić uwagę na naukowy potencjał miasta Katowice. 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CONTACT US:

Paulina Cyganik, MSc Eng.
Project Coordinator
e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl
phone no. 32 359 15 21
ul. Bankowa 12 (Rectorate, room no. 152, 2nd floor)
40-007 Katowice

Zuzanna Neuve-Église, MA
e-mail: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl
phone no. 32 359 18 16
ul. Bankowa 11 (Faculty of Social Sciences, room no. 1a)
40-007 Katowice

Maria Kwarcińska, Msc Eng.
e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
phone no. 32 359 23 36
mobile phone no. 506 232 688
ul. Bankowa 12 (Rectorate, room no. 153, 2nd floor)
40-007 Katowice

Jacek Nowak, MA
e-mail: jacek.nowak@us.edu.pl
phone no. 32 359 22 71
mobile phone no. 506 232 675
ul. Bankowa 12 (Rectorate, room no. 155, 2nd floor)
40-007 Katowice

return to top