Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

26.03.2019 - 18:51 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Powołanie Rady Doskonałości Naukowej (RDN) to kolejny etap wdrażania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowy organ ma działać na rzecz rozwoju kadry naukowej oraz dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Członkowie Rady zostaną wyłonieni w wyborach, w których udział mogą wziąć osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Pierwszy zakończony już etap wyborów dotyczył zgłaszania kandydatów. Na członków RDN Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosił następujących kandydatów:

 • w dyscyplinie: filozofia – prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński,
 • w dyscyplinie: historia – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek,
 • w dyscyplinie: językoznawstwo – prof. dr hab. Artur Rejter,
 • w dyscyplinie: literaturoznawstwo – prof. zw. dr hab. Adam Dziadek,
 • w dyscyplinie: matematyka – prof. dr hab. Tomasz Jakub Szarek,
 • w dyscyplinie: nauki biologiczne – prof. zw. dr hab. Robert Hasterok,
 • w dyscyplinie: nauki fizyczne – prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski,
 • w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr hab. Mariusz Kolczyński,
 • w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii – dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz,
 • w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji – dr hab. Agnieszka Turska-Kawa,
 • w dyscyplinie: nauki prawne – prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk,
 • w dyscyplinie: nauki socjologiczne – prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz,
 • w dyscyplinie: nauki teologiczne – prof. dr hab. Jan Słomka,
 • w dyscyplinie: pedagogika – prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur,
 • w dyscyplinie: psychologia – prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik.
   

Drugi etap wyborów przewiduje weryfikację danych osób uprawnionych do głosowania, a ten proces potrwa do 1 kwietnia br. Warunkiem czynnego i biernego prawa wyborczego jest posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz wcześniejsze złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (art. 343 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz wprowadzenie informacji zawartych w tym oświadczeniu do systemu POL-on.

Trzeci ostatni etap to przeprowadzenie głosowania na kandydatów. Elektroniczny system wyborczy otwarty będzie od 12 do 30 kwietnia 2019 roku. Protokół z wyborów sporządzony zostanie do 22 maja br. Do Rady Doskonałości Naukowej wejdzie po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny.

→ Szczegółowe informacje na temat RDN dostępne są na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej proszone są o zweryfikowanie swoich danych na stronie: radon.opi.org.pl do 31 marca 2019 roku.

return to top