Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wydawnictwo UŚ wyróżnione w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

13.04.2017 - 10:13 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego przyznano wyróżnienie za formę edytorską w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2017 za publikację zatytułowaną „Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes”, która została zredagowana przez dr. Piotra Bogaleckiego, dr. hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka, dr Alinę Mitek-Dziembę i dr Karolinę Pospiszil.

Autorką projektu graficznego książki jest Ewa Satalecka, łamanie tekstu wykonała Marta Kamieńska, redakcję wydawniczą przygotowali: dr Gabriela Marszołek, mgr Katarzyna Więckowska, mgr Krystian Wojcieszuk, dr hab. Katarzyna Wyrwas.

Dwujęzyczny tom „Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes” to zbiór artykułów, esejów, wspomnień i wierszy dedykowanych prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi przez współpracowników, uczniów i przyjaciół w siedemdziesięciolecie jego urodzin. Książka stanowi rozpisany na wiele głosów dialog toczący się wokół bogatej spuścizny literackiej, akademickiej i filozoficznej autora „Antygony w świecie korporacji”. Publikacji patronuje homerycka metafora polytropos, czyli idea Odyseuszowej wielodrożności, polimorficzności, sprytu i inwencji, która ma jednocześnie znaczenie językowe: politropia to sztuka stosowania wielości figur i tropów, retoryczna zmyślność, mistrzostwo w posługiwaniu się słowem, a zarazem zwielokrotniona odpowiedź na różnorodność doświadczenia. 

zdjęcie: okładka książki "Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka" oraz dyplomu

return to top