Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wyniki konkursów Opus 14 i Preludium 14

17.05.2018 - 16:12 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czternastej edycji konkursów Opus i Preludium. Na badania podstawowe naukowcom przyznano łącznie prawie 400 mln zł.

Opus i Preludium to najbardziej popularne konkursy NCN. Pierwszy z nich skierowany jest zarówno do młodych, jak i bardziej doświadczonych pracowników nauki. Obejmie projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Drugi – adresowany jest do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego wsparcie uzyska 669 projektów.

Wśród przedsięwzięć zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie Opus 14 wsparcie uzyska dziewięć projektów, natomiast w konkursie Preludium 14 – pięć.

Opus 14:

 • projekty z Wydziału Prawa i Administracji UŚ:
  • „Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystycznych aspektów prawa ochrony zwierząt”,
   | kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski,
   | kwota finansowania: 241 825 zł,
  • „Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne”,
   | kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki,
   | przyznane środki: 375 348 zł,
  • „Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego”,
   | kierownik projektu: dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz,
   | przyznane środki: 222 107 zł,
 • projekty z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ:
  • „Ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis
   | kierownik projektu: dr hab. Bożena Anna Kolano,
   | przyznane środki: 795 988 zł,
  • Czuję, więc jestem – morfologia i ultrastruktura sensilli czułkowych mszyc (Hemiptera: Aphidomorpha) oraz ich znaczenie ewolucyjne”,
   | kierownik projektu: dr Mariusz Kanturski,
   | przyznane środki: 1 171 160 zł,
 • projekty z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ:
  • „Nano-ograniczenia w jednym i dwóch wymiarach oraz ich wpływ na dynamikę molekularną i zachowania krystalizacyjne materiałów formujących stan szklisty”
   | kierownik projektu: dr inż. Karolina Adrjanowicz,
   | przyznane środki: 1 297 320 zł,
  • „Otrzymywanie, stabilność, struktura i właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych z nanostrukturami węglowymi jako materiałów do magazynowania energii”,
   | kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Marzena Helena Dzida,
   | przyznane środki: 1 579 324 zł,
 • projekty z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ:
  • „Ocena ilości i składu chemicznego zanieczyszczeń emitowanych podczas procesów samozagrzewania się odpadów węglowych symulowanych pirolizą wodną i bezwodną oraz wysokotemperaturowym utlenianiem”,
   | kierownik projektu: dr hab. Monika Fabiańska,
   | przyznane środki: 949 264 zł,
  • „Reakcja opadów śniegu i deszczu na współczesne zmiany klimatu i cyrkulację atmosfery w Europie”
   | kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Ewa Bożena Łupikasza,
   | przyznane środki: 401 449 zł.

 

Preludium 14:

 • projekty z Wydziału Nauk Społecznych:
  • „Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do De substantia orbis Awerroesa”
   | kierownik projektu/opiekun naukowy: mgr Łukasz Marek Tomanek / dr hab. prof. UŚ Hanna Wojtczak,
   | przyznane środki: 140 823 zł,
  • „Koncepcja stworzenia świata materialnego w kwestiach 8–10 drugiej księgi komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda wraz z ich edycją krytyczną”,
   | kierownik projektu/opiekun naukowy: mgr Paweł Andrzej Superat / dr hab. prof. UŚ Hanna Wojtczak,
   | przyznane środki: 131 417 zł,
  • „Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii”,
   | kierownik projektu/opiekun naukowy: mgr Grzegorz Józef Bartusik / dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec,
   | przyznane środki: 96 000 zł,
 • projekt z Wydziału Prawa i Administracji:
  • „Sondergericht Kattowitz – Sąd Specjalny w Katowicach 1939–1945”,
   | kierownik projektu/opiekun naukowy: mgr Konrad Józef Graczyk / dr hab. Anna Stawarska-Rippel,
   | przyznane środki: 192 820 zł,
 • projekt z Wydziału Nauk o Ziemi:
  • „Zmiany paleośrodowiskowe w osadach żywetu i franu w świetle badań palinologicznych oraz geochemii izotopowej”,
   | kierownik projektu/opiekun naukowy: mgr Marcelina Joanna Kondas / dr hab. Paweł Filipiak,
   | przyznane środki: 159 620 zł.

 

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.

return to top