Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wyniki konkursów wspierających mobilność naukowców

21.12.2018 - 17:42 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki konkursów na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a krajami partnerskimi, w tym Portugalią i Republiką Czeską. W programie wspierającym mobilność naukowców w celu realizacji wspólnych projektów badawczych Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowanie trzech projektów: dwa z nich realizowane będą z partnerami z Czech – Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem Masaryka w Brnie, a trzeci z Universidade de Évora w Portugalii.

Dofinansowanie uzyskane w programie przeznaczone jest na pokrycie kosztów wymiany osobowej – podróży i pobytów związanych z prowadzeniem badań w ramach współpracy akademickiej partnerów. W konkursie dotyczącym wymiany bilateralnej z Republiką Czeską wsparcie finansowe otrzymało 17 spośród 57 złożonych wniosków. Dwa z nich zrealizuje Wydział Prawa i Administracji UŚ:

  • „Rola prawa karnego w ochronie praw dziecka w perspektywie europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego i czeskiego”, którego koordynatorem jest dr Olga Sitarz, a uczelnią partnerską Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
  • oraz „Współczesne wyzwania dla prawa międzynarodowego i europejskiego. Perspektywa czeska i polska”, koordynowany przez dr. hab. Marka Zielińskiego i realizowany we współpracy z Uniwersytetem Masaryka w Brnie.
     

Wspólne z Universidade de Évora w Portugalii realizowany będzie natomiast projekt z Wydziału Artystycznego UŚ zatytułowany „W poszukiwaniu mistyki – nowe wymiary duchowości w muzyce, sztukach pięknych i nowych mediach XX oraz XXI wieku”. Jego koordynatorem jest dr Anna Kijanowska. Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, dofinansowanie uzyskało 10 projektów.

Szczegółowe informacje oraz listy beneficjentów dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: nawa.gov.pl.

return to top