Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wyróżnienia dla publikacji akademickich

01.03.2019 - 17:34 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Podczas targów książki, które rozpoczęły się dziś w Poznaniu, rozstrzygnięte zostały trzy towarzyszące wydarzeniu konkursy: na najlepszą książkę akademicką, popularnonaukową oraz Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudelki.

Wyróżnienia otrzymały dwie publikacje, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Jury doceniło książkę autorstwa dr Joanny Ewy Szafraniec z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Publikacja „Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii” została nagrodzona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z kolei „Historię odkryć pierwiastków chemicznych” autorstwa dr. hab. prof. UŚ Jana Grzegorza Małeckiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ wyróżniono w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Publikacje oceniane były pod względem merytorycznym i dydaktycznym w powiązaniu z walorami edytorskimi. W skład jury weszli reprezentanci środowiska naukowego oraz przedstawiciele Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i mediów.

Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego za publikację „Moja mapa. Tworzenie map…” autorstwa Joanny Ewy Szafraniec       Konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego za publikację „Historia odkryć pierwiastków chemicznych…” autorstwa Jana Grzegorza Małeckiego

Dyplomy konkursowe

return to top