Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wyróżnienie dla książki pt. „Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej” autorstwa prof. Andrzeja Norasa

07.04.2017 - 16:21 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Książka pt. „Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej” prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa, prorektora ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego, została wyróżniona w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2017 roku.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs został zorganizowany podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej.

Opis publikacji:

Książka stanowi przyczynek do dyskusji na temat rozumienia systemu w filozofii pokantowskiej. Cezura uzasadniona jest faktem, że właściwie dopiero w filozofii Immanuela Kanta system stał się problemem. Widać to wyraźnie w doktrynach reprezentantów idealizmu niemieckiego, którzy – zwłaszcza Johann Gottlieb Fichte – są gorącymi zwolennikami przekształcenia Kantowskiej krytyki w system. Nie można jednak przedstawić całej dyskusji koncentrującej się wokół tego tematu, a zatem książka wiąże się jednocześnie z wyborem prezentowanych stanowisk. Środek ciężkości sporu został przesunięty na neokantyzm, dla którego problem systemu staje się niezwykle ważny i w ramach którego pojawia się rozróżnienie między systemem zamkniętym a systemem otwartym.

Szczegółowej informacje na temat publikacji dostępne są na stronie: www.wydawnictwo.us.edu.pl.


Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej prezentują dorobek wydawców z najważniejszych ośrodków naukowych i wydawców książek popularnonaukowych z całej Polski. W tegorocznej edycji przyznano nagrody za najlepszą książkę akademicką, najlepszą książkę popularnonaukową oraz nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki.
 

Zdjęcie przyznanej nagrody wraz z okładką nagrodzonej książki

return to top