Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Akademii Wychowania Fizycznego

11.03.2019 - 11:15 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Od 4 do 29 marca 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach eksponowana jest wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Wyróżnienie to przyznawane jest badaczom i twórcom, którzy nie tylko w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, ale również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

12 stycznia 2019 roku podczas inauguracji 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE statuetki wręczone zostały uczonym i twórcom z sześciu jednostek naukowych: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Spośród trzydziestu nominowanych do Śląskiej Nagrody Naukowej kapituła wyłoniła siedmiu laureatów. Z Uniwersytetu Śląskiego uhonorowany został prof. zw. dr hab. Jan Kisiel z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Laureatami nagrody zostali także: dr hab. inż. Przemysław Data z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Ewa Jabłczyńska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Paweł Linek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz prof. Jacek Rykała z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Nowością tegorocznej edycji nagród było przyznanie specjalnej Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Katowice, którą otrzymał doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach mgr Wacław M. Adamczyk.

Kapituła przyznała również trzy wyróżnienia dla doktorantów, które otrzymali doktorant z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mgr Konrad Graczyk, mgr Zuzanna Rzepka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz mgr inż. Mateusz Wąsik z Politechniki Śląskiej.

plakat promujący śląskie nagrody naukowe ze zdjęciem statuetki i krótkim opisem zawierającym cel przyznawania tej nagrody. Ma tez logo Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

return to top