Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

X edycja konferencji pt. „Świat, który rozumie jąkanie”

29.09.2017 - 17:08 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

14 października 2017 roku w auli Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się jubileuszowa X ogólnopolska konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD). Temat wiodący tegorocznej edycji brzmi „Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy”.

Celem spotkania jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów zakłóceń płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, studentów i słuchaczy studiów logopedycznych, lekarzy oraz nauczycieli. 

Konferencja połączona zostanie z warsztatami, które poprowadzą logopedzi ze Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania  w Wodzisławiu Śląskim pod kierunkiem dr. Mieczysława Chęćka.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się do 12 października na stronie: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL1. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego.

W razie jakichkolwiek pytań należy się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: logopedia-centrum@us.edu.pl albo drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numery: 605 855 058 lub 696 146 828.

Program konferencji (pdf)

return to top