Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Zakończenie projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”

06.03.2019 - 16:32 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”, dzięki któremu możliwe stało się zabezpieczenie nagrań dźwiękowych z lat 1969–1994 zrealizowanych w ramach działalności SSR Egida. Mające wartość historyczną nagrania, obrazują funkcjonowanie jednej z najstarszych studenckich rozgłośni radiowych w Polsce, prezentują wydarzenia historyczne z perspektywy Uniwersytetu Śląskiego, a także regionu, ukazują różnorodność środowiska akademickiego oraz pokazują, jakie zmiany zachodziły na Uniwersytecie Śląskim.

Radio Egida od początku działalności aż do połowy lat 90. wykorzystywało w swojej pracy analogowe magnetyczne taśmy szpulowe, na których zapisywano prowadzone audycje, reportaże oraz inne materiały dźwiękowe. Zdigitalizowane utwory w formie pliku dźwiękowego są zamieszczone na stronie projektu: https://egida-archiwum.us.edu.pl.  Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Priorytet II. Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W tym roku Studenckie Studio Radiowe Egida obchodzi  50-lecie istnienia.  Egida powstała 21 listopada 1969 roku. Od początku swojej działalności ma ona swoją siedzibę w Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie. Radio nadaje program, którego głównym celem jest konsolidacja środowiska akademickiego i intensyfikacja życia akademickiego.

return to top