Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

27.04.2017 - 09:47 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

28 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w murach uczelni jest efektem współpracy pozwalającej rozwijać kontakty w sferze działań dydaktycznych pomiędzy uniwersytetem a liceum, stworzyć warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży w zakresie przedmiotów humanistycznych; wymieniać doświadczenia w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży, a także w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Zakończenie roku szkolnego X LO w Katowicach odbywające się w auli im. Kazimierza Popiołka na WNS    Zakończenie roku szkolnego X LO w Katowicach odbywające się w auli im. Kazimierza Popiołka na WNS    Zakończenie roku szkolnego X LO w Katowicach odbywające się w auli im. Kazimierza Popiołka na WNS

Foto: Dział Promocji UŚ

return to top