Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Duety Mocy” – spotkania online

16.03.2023 - 12:58, aktualizacja 20.03.2023 - 10:53
Redakcja: K.S

„Duety Mocy” to seria bezpłatnych webinarów i interdyscyplinarnych spotkań, których celem jest wymiana poglądów, pomysłów i idei w gronie osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży.

Idea wydarzenia polega na zorganizowaniu każdorazowo dwóch spotkań online prowadzonych przez ekspertów w zakresie edukacji i metodyki nauczania.

Program:

  • 21.03.2023, godz. 16.30–18.30 – dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ, „Szybkość zmian a możliwości przystosowania, czyli o mózgach w warunkach różnic kulturowych” – zmiany zachodzące we współczesnym świecie są szybsze i gwałtowniej wpływają na rozwijające się mózgi, między innymi z powodu nieograniczonego dostępu do informacji. Brak selekcji zmusza mózgi do selekcji naturalnej, która wyróżnia informacje o potencjalnych zagrożeniach. W efekcie trudności stają się wyzwaniami, a te często destabilizują systemy, zarówno nerwowe, jak i społeczne;
  • 22.03.2023, godz. 16.30–18.30 – Krzysztof Stradomski, „Prawne aspekty w pracy nauczyciela, z uwzględnieniem kontekstu nauczania osób z doświadczeniem uchodźczym” – celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi prawną pozycję nauczyciela w szkole, do której uczęszczają uczniowie z doświadczeniem uchodźczym. Omówione zostaną w szczególności obowiązki nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz prawa, jakie posiada nauczyciel w zakresie realizacji tych zadań. W czasie szkolenia omówione zostaną przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli w czasie agresji Rosji na Ukrainę (tzw. specustawa ukraińska) oraz przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wydarzenie będzie się odbywało na platformie MS Teams.

Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Organizatorami „Duetów Mocy” są Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Śląskiego oraz Miasto Katowice.

Spotkania są finansowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

return to top