Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja inaugurująca projekt pt. „Edukatorium historyczno-społeczne”

26.05.2023 - 10:45, aktualizacja 13.07.2023 - 14:17
Redakcja: OO

„Edukatorium historyczno-społeczne” jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego (reprezentowanego przez Instytut Historii UŚ) i Miasta Katowice. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie w katowickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przygotowane przez ekspertów materiały edukacyjne ułatwią nauczycielkom i nauczycielom prowadzenie zajęć z tematyki często trudnej i wrażliwej, a dotyczącej stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą na przestrzeni dziejów. Pomogą także pokazać różnice w postrzeganiu ważnych wydarzeń historycznych oraz społecznych. Cykl dydaktyczny został zaprojektowany z myślą o edukacji w klasach mieszanych, co wymaga szczególnej wrażliwości i troski o potrzeby każdego z podopiecznych, z racji różnorodności kulturowej i narodowej. Podniesienie stanu świadomości uczniów i uczennic na temat historii Polski i Ukrainy oraz pogłębianie ich wzajemnych relacji poprzez edukację ma na celu zbudowanie większej tolerancji i zrozumienia między narodami.

Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się 31 maja 2023 roku o godz. 10.00 w sali B0.38 w Uniwersytecie Otwartym UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Wykład inauguracyjny pt. „Obraz Ukrainy i Ukraińców we współczesnych polskich podręcznikach do historii” wygłosi dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ.

logo: UNICEF, Uniwersytet Otwarty UŚ, Miasto Katowice

Edukatorium Historyczno-Społeczne, 31 maja, godz. 10.00, Uniwersytet Otwarty UŚ

return to top