Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Porozmawiajmy o ICRK

28.03.2020 - 13:28 aktualizacja 13.05.2020 - 15:00
Redakcja: MK
Tagi: icrk, rozmowy

W lutym i marcu 2020 roku odbywały się rozmowy z członkami zespołu ICRK na temat idei, która towarzyszyła im podczas projektowania jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

O interdyscyplinarności realizowanych w ramach centrum projektów oraz o pewnej powinności łączącej badaczy, dydaktyków i artystów mówiła dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Wicedyrektor ICRK dr Agnieszka Skołucka przedstawiła zadania stojące przede wszystkim przed kadrą wsparcia administracyjnego polskich uczelni w kontekście ich rozwoju badawczego oraz wzmacniania widzialności nauki na arenie międzynarodowej.

Z kolei Katarzyna Więcek-Jakubek, koordynator ICRK ds. współpracy z otoczeniem, argumentowała, dlaczego tak ważne w polskim szkolnictwie wyższym jest poszukiwanie nowych, systemowych i opartych na wiedzy naukowej, rozwiązań.

Temat dotyczący narzędzi ułatwiających funkcjonowanie człowieka w pracy podjęła natomiast dr Małgorzata Chrupała-Pniak, zastępca kierownika Działu HR i Komunikacji z Pracownikami UŚ.

Dr hab. inż. Olaf Flak, prof. UŚ, koordynator ds. inicjatyw badawczych, zaprezentował pierwsze narzędzie analizujące kompetencje kadr przyszłości dla polskiej nauki, projektowane w ramach ICRK z myślą o rodzimym sektorze szkolnictwa wyższego.

Napis ICRK Rozmowy

Rozmowy

Grafika: ciekawość (lupa, moty liści)

„Chciałabym, aby ludzie nie bali się rozmawiać”

prof. Barbara Kożusznik o możliwościach, jakie daje współpraca z ICRK

Grafika: wiedza (motyw liści)

„ICRK to rezerwuar wiedzy”

Katarzyna Więcek-Jakubek o konieczności testowania nowych rozwiązań z zakresu polityki personalnej

Grafika przedstawiająca liście w prostokącie

Nauka wzajemnej troski

dr Małgorzata Chrupała-Pniak o rozwiązaniach, dzięki którym będzie nam się lepiej pracowało

return to top