Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

COVID-HL

Alfabetyzm zdrowotny dyrektorów/wicedyrektorów szkół w czasie pandemii COVID-19

grafika

Będziemy diagnozować alfabetyzm zdrowotny dyrektorów i wicedyrektorów szkół w czasie pandemii COVID-19.

słowa kluczowe: alfabetyzm zdrowotny, pandemia COVID-19


Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie aspekty życia społecznego. Podejmowane środki zapobiegawcze były tożsame w większości państw, a jednym z nich było zamykanie instytucji edukacyjnych. Sytuacja ta miała znaczący wpływ na funkcjonowanie całej społeczności szkolnej, zaś szczególnie wysokie koszty ponosili zarządzający tymi placówkami.

Perspektywa ukazania skali problemów i wyzwań związanych z koniecznością zastąpienia tradycyjnego modelu kształcenia przez model zdalny z perspektywy kadry zarządzającej będzie podstawą budowy modelu adaptacji i wsparcia menadżerów jednostek edukacyjnych do szybkich zmian związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Dotychczasowe badania wskazują na wysoki poziom stresu związanego z zarządzaniem jednostkami edukacyjnymi wraz z jego psychologicznymi i fizycznymi konsekwencjami. Sytuację tę nasiliła pandemia COVID-19. Badania są prowadzone w ramach międzynarodowego konsorcjum COVID-HL Network (COVID-19 and Health Literacy [covid-hl.eu]). Wypracowana koncepcja metodologiczna zakłada równoległe prowadzenie badań wśród zarządzających szkołami w kilkudziesięciu krajach na całym świecie w oparciu o taki sam kwestionariusz ankiety, co zapewnia porównywalność wyników na poziomie międzynarodowym. Badania są realizowane za pośrednictwem ankiety internetowej i przeprowadzane z wykorzystaniem platformy LimeSurvey wśród dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i średnich w 8 województwach w Polsce.

LIDERKA PROJEKTU

dr KARINA LEKSY

dr Karina Leksy

fot. archiwum dr Kariny Leksy

dr Karina Leksy
Instytut Pedagogiki
e-mail: karina.leksy@us.edu.pl

 • dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych

Więcej o projekcie

pusta klasa, na krześle wisi maseczka

fot. Unsplash

artykuł popularnonaukowy

Żyjemy w społeczeństwie ryzyka

Śląski badawczy | 18.07.2022

Niepewność czy nerwowość towarzyszyły w różnym stopniu każdemu z nas podczas pandemii koronawirusa. Ze stresem radziliśmy sobie różnie – raz lepiej, raz gorzej. Jedni sięgali po używki, jak papierosy czy alkohol, drudzy objadali się słodyczami, a kolejni uprawiali sport…

przeczytaj artykuł

Aktualności

19.04.2022

 1. Zakończenie etapu zbierania danych empirycznych.
 2. Opracowanie części wyników badań własnych.
 3. Zgłoszenie udziału w konferencji „European Conference on Educational Research” 2022, Yerevan, Armenia.
 4. Zgłoszenie udziału w konferencji „International Conference on Education and New Developments” 2022 Madera, Portugalia.
 5. Spotkania online z partnerami zagranicznymi ukierunkowane na nawiązanie współpracy i zbudowanie konsorcjum w celu przygotowania i złożenia wniosku grantowego w konkursie Horizon Europe.
 6. Prace nad publikacjami.

 • K. Leksy: Aktywność fizyczna dzieci i adolescentów w czasie pandemii COVID-19: przegląd badań i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2022, nr 1, s. 41-53.
 • K. Leksy, K. Borzucka-Sitkiewicz: The role of health literacy in protecting children and adolescents from health risks in the context of the COVID-19 Pandemic. „Studia Edukacyjne” 2021, nr 61, s. 61-75.

return to top