Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Priorytetowe Obszary Badawcze

W ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej planujemy rozwijać pięć Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów) związanych z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Zostały one wyłonione w oparciu o aktywność naukową pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wzięte pod uwagę zostały przede wszystkim unikalne tematy badawcze, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój światowej nauki. Priorytetowe Obszary Badawcze to zaproszenie do prowadzenia interdyscyplinarnych badań we współpracy ze znakomitymi ośrodkami o ugruntowanej renomie na świecie.

POB-y, spójne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025, nawiązują w szczególności do strategii rozwojowej Polski (Polska 2030) oraz mają służyć realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju  ONZ.

Człowiek steruje ruchami robota, na zdjęciu widoczna jest dłoń człowieka nad dłonią robota

POB1

Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia

POB 1 obejmuje zagadnienia z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych i nauk społecznych, w zakresie których uniwersytet posiada niekwestionowanych liderów naukowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Grafika przestawiająca okrąg złożony z kolorowych kafelków symbolizujących poszczególne zele zrównoważonego rozwoju ONZ Ikona celu 2 ONZ: napis zero głodu na żółtym tle Ikona celu 3 ONZ: napis dobre zdrowie i jakość życia na zielonym tle

POB2

Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje

POB 2 obejmuje zagadnienia z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Podejmowane w wymienionych obszarach tematy badawcze są niezwykle aktualne, interdyscyplinarne i łączą zagadnienia z dyscyplin naukowych: chemii, fizyki, nauki o materiałach i technologii optycznych. Idea tego obszaru zakłada konieczność uwzględnienia odpowiedzialności za realizowane badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, uwzględniającej ich wpływ na społeczeństwo, w tym na bezpośrednich odbiorców nowoczesnych materiałów i technologii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Grafika przestawiająca okrąg złożony z kolorowych kafelków symbolizujących poszczególne zele zrównoważonego rozwoju ONZ Ikona celu 8 ONZ: napis wzrost gospodarczy i godna pracana bordowym tle Ikona celu 9 ONZ: napis innowacyjność, przemysł, infrastruktura na pomarańczowym tle Ikona celu 12 ONZ: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja na brązowym tle

POB3

Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi

POB 3 obejmuje zakres nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Nadrzędnym celem badań jest zrozumienie zmian klimatycznych i zmian środowiska w kontekście czynników naturalnych, z uwzględnieniem badań przeszłości geologicznej Ziemi oraz ingerencji człowieka, i ich skutków dla środowiska życia i zdrowia ludzi. W obszarze tym prowadzone są badania w kontekście problemów globalnych w naukach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem badań Centrum Studiów Polarnych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Grafika przestawiająca okrąg złożony z kolorowych kafelków symbolizujących poszczególne zele zrównoważonego rozwoju ONZ Ikona celu 6 INZ: czysta woda i warunki sanitarne na niebieskim tle Ikona celu 7 ONZ: napis czysta i dostępna energia na żółtym tle Ikona celu 11 ONZ: zrównoważone miasta i społeczności na żółtym tle Ikona celu 13 ONZ: napis działania w dziedzinie klimatu na zielonym tle

POB4

Humanistyka dla przyszłości – interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji

POB 4 obejmuje zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i teologicznych. Obszar ten oparty jest na badaniach koncentrujących się wokół kwestii kulturowych implikacji rozwoju cywilizacji. Stanowi odpowiedź na potrzeby rozwoju dialogu humanistyki z naukami społecznymi, przyrodniczymi i eksperymentalnymi.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Grafika przestawiająca okrąg złożony z kolorowych kafelków symbolizujących poszczególne zele zrównoważonego rozwoju ONZ Ikona celu 5 ONZ: napis równość płci Ikona celu 10 ONZ: napis mniej nierówności na różowym tle Ikona celu 16 ONZ: napis pokój, sprawiedliwość i silne instytucje na granatowym tle Ikona celu 17 ONZ: napis partnerstwa na rzecz celów na granatowym tle

POB5

Badanie fundamentalnych właściwości natury

POB 5 to synergia zagadnień na ich elementarnym poziomie w naukach przyrodniczych i ścisłych. Obszar ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju nauki i techniki, wywiera ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Do unikalnych, przykładowych specjalności tego obszaru należą m.in. analizy roślinnego genomu jądrowego czy fizyka cząstek elementarnych, ze szczególnym uwzględnieniem badania natury neutrin.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Grafika przestawiająca okrąg złożony z kolorowych kafelków symbolizujących poszczególne zele zrównoważonego rozwoju ONZ Ikona celu 9 ONZ: napis innowacyjność, przemysł, infrastruktura na pomarańczowym tle Ikona celu 14 ONZ: napis życie pod wodą na niebieskim tle Ikona celu 15 ONZ: napis życie na lądzie na zielonym tle

return to top