Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O obszarach wsparcia

Uzyskanie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach podwyższonej subwencji to efekt wyniku uzyskanego w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowe fundusze umożliwiły finansowanie wielopłaszczyznowych działań, których beneficjentami mają być wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej naszej uczelni. Działania te zostały podzielone na 6 obszarów, tworzących Inicjatywę Doskonałości Badawczej, w ramach których ogłaszane będą kolejne nabory.

Badania

Programy i konkursy mające na celu głównie podnoszenie jakości badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki oraz wspomaganie naukowców w rozszerzaniu ich horyzontów badawczych.

Kilkoro naukowców na Spitsbergenie ubranych w czerwone i czarne kombinezony, na skuterach śnieżnych
fot. archiwum Dariusza Ignatiuka | Centrum Studium Polarnych

Młode talenty

Wsparcie dla studentów i doktorantów. Działania w tym obszarze mają na celu rozwój naukowy oraz wsparcie budowania dorobku naukowego przez początkujących badaczy. Ponadto założeniem jest włączenie studentów i doktorantów w proces naukowo-badawczy poprzez ich udział w projektach oraz innych inicjatywach związanych z działalnością naukową, a w konsekwencji podniesieniu jakości ich kształcenia.

Dziewczyna trzymająca w ręku modliszkę
fot. Szymon Nawrat

Mobilność

Programy wyjazdowe, które służą wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie międzynarodowej oraz zwiększeniu widzialności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Europie i na świecie. Dodatkowo jest to finansowanie działań sprzyjających pogłębianiu współpracy naukowej z partnerami z sojuszu T4E i tworzeniu międzyuczelnianych zespołów naukowych.


fot. archiwum M. Kurcza

Rozwój

Warunki do rozwoju zawodowego wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym celu wyodrębniono fundusze przeznaczone przede wszystkim na szkolenia dla kadry naukowej, administracyjnej i zarządzającej.

Kobieta stająca z czerwoną kartką przy tablicy, na której poprzypinanych jest wiele innych kartek
fot. Julia Agnieszka Szymala

Infrastruktura

Finansowanie kluczowej infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej, umożliwiającej prowadzenie intensywnej działalności naukowo-badawczej, w szczególności w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Balon UŚ w powietrzu
fot. Julia Agnieszka Szymala

Widzialność

Działania upowszechniające wiedzę, promujące otwarty dostęp do wyników badań naszych naukowców, również przy wsparciu pracowników uczelni prowadzących wszechstronne działania popularyzatorskie oraz przeprowadzających interdyscyplinarne analizy.

Młoda kobieta w kapeluszu stoi przy półce z książkami
fot. Szymon Nawrat

return to top