Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inicjatywa Doskonałości Badawczej (IDB)

Co oznacza dla nas obecność w gronie dwudziestu polskich uczelni zakwalifikowanych do ministerialnego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB)? Przede wszystkim dodatkowe wsparcie finansowe, dzięki któremu podejmujemy szereg działań prowadzących do systematycznego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów i kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Środki finansowe w kwocie 6 196 200 zł chcemy przeznaczyć w całości na wzmocnienie swojej pozycji jako uczelni badawczej. Skorzysta na tym cała wspólnota akademicka. Jej członkowie będą mogli rozwijać się zawodowo i prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie, co ma się przyczynić do zwiększenia rozpoznawalności naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

Działania realizowane w ramach Inicjatywy są integrowane z innymi projektami realizowanymi w Uniwersytecie, aby w konsekwencji zapewnić efekt synergii i uzyskać mierzalne efekty. Inicjatywa Doskonałości Badawczej w połączeniu z programem projakościowym skierowanym do naukowców, zintegrowanym programem rozwoju kadry w ramach projektów POWER oraz innymi inicjatywami motywują społeczność uniwersytecką do nieustannego rozwoju oraz prowadzą do zwiększenia efektywności administrowania środkami finansowymi oraz zarządzania Uniwersytetem.

Nowoczesna – widzialna – uczelnia badawcza

Chcemy docenić ambitnych badaczy, którzy dbają o najwyższą jakość naukową swojego dorobku. Planujemy finansowanie inicjatyw przyczyniających się do ich rozwoju zawodowego i podnoszenia jakości prowadzonych przez nich badań. IDB to także znaczące wsparcie dla młodych naukowców i studentów, którzy mogą dziś aktywniej działać w obszarach o największym potencjale.

Uniwersytet nowoczesny to uniwersytet „widzialny”. Finansowanie przełomowych badań i znaczących odkryć naukowych ma wzmocnić pozycję UŚ nie tylko na tle polskich, lecz również europejskich, a nawet światowych uczelni.

Priorytetowe Obszary Badawcze (POB-y)

W ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej będziemy rozwijać pięć Priorytetowych Obszarów Badawczych. Każdy z POB-ów powiązany jest z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed naszą cywilizacją. Inicjatywa ma zachęcać naukowców – zwłaszcza tych młodych – do prowadzenia interdyscyplinarnych badań we współpracy ze znakomitymi międzynarodowymi ośrodkami o dużej renomie.

POB1

Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia

POB2

Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje

POB3

Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi

POB4

Humanistyka dla przyszłości – interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji

POB5

Badanie fundamentalnych właściwości natury

return to top