Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Widzialność

Finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych

Zgodnie ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są działania mające na celu zwiększenie widzialności i pozycji uczelni w regionie, Europie i na świecie. Do tego celu prowadzić ma przede wszystkim otwarty dostęp do wyników badań naszych naukowców.

Koncepcja otwartej nauki wpisuje się w założenia Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dlatego w jej ramach uruchomiony został konkurs pn. „Otwarty dostęp” umożliwiający upowszechnienie publikacji i wyników badań o wysokim poziomie naukowym, umacniających wpływ aktywności naukowej pracowników na rozwój światowej nauki.

„Widzialność Centrów Badawczych – II edycja” to konkurs programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej. Jego celem jest zwiększenie widzialności oraz upowszechnianie działalności naukowej centrów badawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach inicjatywy wspieramy działania przyczyniające się do wzmocnienia współpracy badawczej z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie naukowej, a także z otoczeniem zewnętrznym. Na sfinansowanie II edycji konkursu przeznaczono do 300 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku wynosi 100 tys. zł. Zaplanowane działania muszą być zgodne z profilem i celami badawczymi centrum oraz wpisywać się w strategię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wnioskodawcą jest dyrektor centrum badawczego. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie opiera się m.in. na analizie potencjału rozwojowego centrum badawczego, wpływu centrum na otoczenie społeczno-gospodarcze i międzynarodowe, poziomu naukowego prowadzonych badań, a także analizie wpływu deklarowanych rezultatów na wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie widzialności centrum badawczego w regionie, Europie i na świecie.

W pierwszej edycji konkursu dofinansowanie otrzymały cztery centra badawcze UŚ w łącznej kwocie 380 tys. zł. Najważniejszymi zadeklarowanymi efektami były m.in.: znaczące publikacje naukowe, wnioski patentowe, ekspertyzy, ekspedycje badawcze, seminaria, debaty, konferencje, doposażenie nowoczesnego zaplecza aparaturowego, artykuły i popularyzatorskie materiały filmowe.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 12.05.2022 do 13.06.2022

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA JEDNEGO WNIOSKU

100 000 zł

Konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”, zorganizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. ewaluacji IDB rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek przyznał dofinansowanie: Centrum Studiów Polarnych, Polsko-Chińskiemu Centrum Badań Środowiskowych, Centrum Badawczemu Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.us.edu.pl/idb.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 8.04.2021 do 7.05.2021 [zakończony]

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

7 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie pn. „Otwarty dostęp”, którego celem jest wzmocnienie widzialności wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez publikowanie ich w trybie Open Access w otwartych czasopismach naukowych. Do konkursu przystąpiło 14 instytutów, zgłoszone zostały propozycje artykułów przeznaczonych do publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych o dużym zasięgu. Dyrektorzy instytutów wnioskowali o dofinansowanie o łącznej kwocie blisko 900 000 zł.

DOTYCZY

dofinansowania publikacji typu Open Access

NABÓR

od 09.11.2020 do 07.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

ustalana z wnioskodawcą

Młoda kobieta w kapeluszu stoi przy półce z książkami
fot. Szymon Nawrat

return to top