Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Mobilność naukowa

Finansowanie zagranicznych staży naukowych

Program jest adresowany do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach programu pracownicy będą mogli odbywać staże naukowe w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych. Głównym celem programu jest pobudzenie mobilności kadry akademickiej, zwiększenie aktywności naukowej pracowników, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, które poszerzą ich warsztat naukowy, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego na świecie.

Przewidziane są również synergiczne działania w ramach europejskiego projektu „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” w ramach wymiany akademickiej.

Grupa ludzi stojąca przy afrykańskim domu o turkusowym kolorze ścian
fot. archiwum Macieja Kurcza

Konkursy

„Mobilność | Nauka” to kolejny program wspierania działalności naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program przewiduje finansowanie staży naukowych w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych oraz w instytucjach partnerskich w ramach sojuszu Transform4Europe (T4EU). Na realizację programu uczelnia przeznacza łącznie kwotę 500 tys. zł. Maksymalna wysokość środków, jaka może być przyznana badaczowi z UŚ na sfinansowanie stażu naukowego, w tym kosztów przejazdu, zakwaterowania, diety z tytułu podróży służbowych, wynosi do 50 tys. zł. Finansowanie obejmuje staże naukowe trwające minimum 60 dni i możliwe do rozliczenia finansowego do dnia 15 grudnia 2022 roku. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Głównym celem programu jest pobudzenie mobilności naukowej kadry oraz wsparcie na drodze awansu naukowego, a ponadto stworzenie warunków dla transferu wiedzy oraz umożliwienia zdobywania nowych umiejętności, poszerzających warsztat naukowy pracowników i dywersyfikację podejmowanej tematyki. Realizowanie staży naukowych w zagranicznych jednostkach badawczych stanowi również podstawę do nawiązywania nowych form współpracy, w tym z partnerami Uniwersytetu Śląskiego w ramach sojuszu T4EU. Zgodnie z regulaminem – udział w programie wiąże się ze zobowiązaniem do złożenia w ciągu roku po odbytym stażu naukowym wniosku badawczego w jednej z krajowych lub zagranicznych agencji wraz z przygotowaniem publikacji naukowej bądź złożenie wniosku badawczego w dowolnym konkursie Horyzont Europa. Pozytywna decyzja rektora o przyznaniu dofinansowania oznacza jednoczesną zgodę na przyznanie długoterminowego płatnego urlopu szkoleniowego dla beneficjenta programu.

DOTYCZY

staży naukowych

OKRES REALIZACJI STAŻU

minimum 60 dni

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

do 50 000 zł

NABÓR

ciągły, od 1.06.2022 do 1.09.2022

return to top