Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mobilność naukowa

Finansowanie zagranicznych staży naukowych

Program jest adresowany do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach programu pracownicy będą mogli odbywać staże naukowe w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych. Głównym celem programu jest pobudzenie mobilności kadry akademickiej, zwiększenie aktywności naukowej pracowników, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, które poszerzą ich warsztat naukowy, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego na świecie.

Przewidziane są również synergiczne działania w ramach europejskiego projektu „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” w ramach wymiany akademickiej.

Grupa ludzi stojąca przy afrykańskim domu o turkusowym kolorze ścian
fot. archiwum Macieja Kurcza

Konkursy

Po zakończeniu I edycji programu „Mobilność | Nauka” dotyczącego wspierania działalności naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, ruszył nabór wniosków w II edycji. Program przewiduje finansowanie staży naukowych w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych oraz w instytucjach partnerskich w ramach sojuszu Transform4Europe (T4EU). W 2022 roku dofinansowanie w programie otrzymało 13 naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy odbywali staże m.in. w ośrodkach naukowych w USA, Niemczech, Norwegii, Austrii i we Włoszech. Na realizację II edycji programu uczelnia przeznacza łącznie kwotę 500 tys. zł. Maksymalna wysokość środków, jaka może być przyznana badaczowi z UŚ na sfinansowanie stażu naukowego, w tym kosztów przejazdu, zakwaterowania, diety z tytułu podróży służbowych, wynosi do 50 tys. zł. Finansowanie obejmuje staże naukowe trwające minimum 60 dni.

Głównym celem programu jest wspieranie mobilności naukowej kadry, transferu wiedzy oraz rozwijania umiejętności poszerzających warsztat naukowy pracowników, a także dywersyfikację podejmowanej tematyki. Realizowanie staży naukowych w zagranicznych jednostkach badawczych stanowi również podstawę do nawiązywania nowych form współpracy, w tym z partnerami Uniwersytetu Śląskiego w ramach sojuszu T4EU.

Udział w programie wiąże się ze zobowiązaniem do złożenia w ciągu roku po odbytym stażu naukowym wniosku badawczego w jednej z krajowych lub zagranicznych agencji wraz z przygotowaniem publikacji naukowej, bądź złożeniem wniosku badawczego w dowolnym konkursie Horyzont Europa.

DOTYCZY

staży naukowych

OKRES REALIZACJI STAŻU

minimum 60 dni

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

do 50 000 zł

NABÓR

od 12.01.2023 roku do 20.02.2023 roku [nabór zakończony]

„Mobilność | Nauka” to kolejny program wspierania działalności naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program przewiduje finansowanie staży naukowych w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych oraz w instytucjach partnerskich w ramach sojuszu Transform4Europe (T4EU). W drodze konkursu wyłoniono 13 laureatów, którzy dzięki przyznanemu wsparciu będą mogli odbyć staż naukowy. Na realizację programu uczelnia przeznaczyła łącznie kwotę ponad 500 tys. zł. Maksymalna wysokość środków, jaka została przyznana na sfinansowanie stażu naukowego, w tym kosztów przejazdu, zakwaterowania, diety z tytułu podróży służbowych, wynosi 50 tys. zł. Finansowanie obejmuje staże naukowe trwające minimum 60 dni i możliwe do rozliczenia finansowego do dnia 15 grudnia 2022 roku.

Głównym celem programu jest pobudzenie mobilności naukowej kadry oraz wsparcie na drodze awansu naukowego, a ponadto stworzenie warunków dla transferu wiedzy oraz umożliwienia zdobywania nowych umiejętności, poszerzających warsztat naukowy pracowników i dywersyfikację podejmowanej tematyki. Realizowanie staży naukowych w zagranicznych jednostkach badawczych stanowi również podstawę do nawiązywania nowych form współpracy, w tym z partnerami Uniwersytetu Śląskiego w ramach sojuszu T4EU. Zgodnie z regulaminem – udział w programie wiąże się ze zobowiązaniem do złożenia w ciągu roku po odbytym stażu naukowym wniosku badawczego w jednej z krajowych lub zagranicznych agencji wraz z przygotowaniem publikacji naukowej bądź złożenie wniosku badawczego w dowolnym konkursie Horyzont Europa. Pozytywna decyzja rektora o przyznaniu dofinansowania oznacza jednoczesną zgodę na przyznanie długoterminowego płatnego urlopu szkoleniowego dla beneficjenta programu.

Lista laureatów

DOTYCZY

staży naukowych

OKRES REALIZACJI STAŻU

minimum 60 dni

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

do 50 000 zł

NABÓR

konkurs rozstrzygnięty

return to top