Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Cykl „Horyzonty” | Projekty naukowe

grafika grafika

grafika grafika

W cyklu „Horyzonty” prezentujemy projekty naukowe finansowane w ramach konkursów IDB pn. „Zielony Horyzont” oraz „Horyzont Postcovidowy”.

Adresatami tych dwóch inicjatyw były interdyscyplinarne zespoły badawcze podejmujące problematykę ekologii i ochrony klimatu oraz funkcjonowania i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa mierzącego się z pandemią koronawirusa. Dofinansowanie otrzymało łącznie dziesięć projektów, liderzy zespołów reprezentują nauki: przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne, teologiczne, prawne i społeczne. Naukowcy otrzymali łącznie wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł.

Więcej o konkursach można przeczytać na stronie: www.us.edu.pl/idb.

Grafika: zielony horyzont, horyzont postcovidowy

Laureaci i laureatki konkursu pn. „Zielony Horyzont”

Laureaci i laureatki konkursu pn. „Horyzont Postcovidowy”

return to top