Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Uniwersytet Śląski w Katowicach był jedną z dwudziestu polskich uczelni, które zostały zakwalifikowane do prestiżowego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki).

Dzięki uzyskanej pozycji nasza Alma Mater w latach 2020–2025 otrzymywać będzie w ramach tego programu dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwiększenia subwencji o 2% w stosunku do roku 2019. Stwarza to szansę podjęcia różnorodnych działań prowadzących do systematycznego rozwoju i podnoszenia kompetencji kadry UŚ, a co najważniejsze – do umacniania pozycji uniwersytetu jako uczelni badawczej.

Podwyższona subwencja zostanie przeznaczona na realizację Inicjatywy Doskonałości Badawczej, której głównym celem będzie wielopłaszczyznowe wsparcie dla wspólnoty akademickiej, a w konsekwencji: rozwój zawodowy pracowników, podniesienie poziomu badań naukowych oraz zwiększenie rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej. Działania podejmowane i realizowane w ramach IDB są spójne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.

Logo programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

return to top