Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Infrastruktura

Dofinansowanie zakupu aparatury badawczo-dydaktyczno-artystycznej

Kontynuując przyjętą strategię kształtowania polityki rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednym z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest dofinansowanie kluczowej infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej. Laboratoria profilowane są na potrzeby priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza w tych dyscyplinach, których potencjał kadrowy i wcześniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze gwarantują najlepsze wyniki.
Celem doposażenia bazy aparaturowej jest także wspieranie pracy naukowej zespołów koncentrujących swoją działalność wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

DOTYCZY

zakupu kluczowej infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej dla zespołów skupionych wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych, ujętych we wniosku do MNiSW w konkursie IDUB

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1 250 000 zł

Cel programu

Jednym z obszarów wsparcia w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest infrastruktura. Celem programu jest wspieranie pracy naukowej, badawczej i rozwojowej zespołów koncentrujących swoją działalność wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

W 2020 roku zakontraktowano ponad milion złotych na dofinansowanie potrzeb badawczych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu, doposażenia i utrzymania infrastruktury.

Wśród zamówionych urządzeń znajdują się m.in.:

  • kruszarka i młynek planetarno-kulowy służące do przygotowania preparatów do badań geochemicznych,
  • spektrometr ALFA umożliwiający badania prób środowiskowych o niskiej zawartości pierwiastków promieniotwórczych,
  • obiektyw wraz z komponentami do mikroskopu cyfrowego,
  • fitotron do hodowli roślin w ściśle określonych warunkach,
  • sitodrukarka umożliwiająca precyzyjne, efektywne i powtarzalne nanoszenie past,
  • wytłaczarka dwuślimakowa do wytwarzania mieszanki polimerów z substancjami aktywnymi,
  • a także specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych dotyczących oddziaływania nanocząstek na organizmy.

Doposażenie infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej ze środków IDB w 2021 roku

W 2021 roku w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej Uniwersytet Śląski w Katowicach przeznaczył dodatkowo ok. 450 tys. zł na zakup i doposażenie infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej, służącej wspieraniu pracy naukowej, badawczej i rozwojowej zespołów koncentrujących swoją działalność wokół przyszłościowych tematów badawczych. Wszystkie zakupy ściśle wpisują się w strategię Uniwersytetu Śląskiego i założenia programu IDB, zwiększając możliwości badawcze.

Balon UŚ w powietrzu
fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top