Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Rozprawy doktorskie – mgr Kamila Godel-Jędrychowska

18.05.2022 - 10:45 aktualizacja 18.05.2022 - 13:56
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR

Instytutu Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska

i III Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ

Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że dnia 01.06.2022 r. o godz. 9:00

w formie zdalnej odbędzie się

 

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Kamili Godel-Jędrychowskiej

pt.: „Rola plazmodesm w regulacji różnicowania komórek na przykładzie Arabidopsis.”

(przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia),

której transmisja będzie dostępna pod adresem https://youtu.be/1eHt_lpgqgc

 

Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Wrocławski)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl.

 

 


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: obrona-doktorska-mgr-Kamila-Godel-Jedrychowskax.pdf

Recenzja 1: Recenzja-dr-hab.-Kozieradzka-Kiszkurno-prof-UG.pdf

Recenzja 2: Recenzja-dr-hab-Sokołowska.pdf

Streszczenie w języku polskim: Streszczenie-Godel-Jędrychowska.pdf

Streszczenie w języku angielskim: Summary-Godel-Jędrychowska.pdf

return to top