Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Rozprawy doktorskie – mgr Aleksandra Skalska

15.07.2022 - 14:55 aktualizacja 15.07.2022 - 14:55
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR

Instytutu Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska

i  III Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ

Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że dnia 20.09.2022 r. o godz. 9:30

w formie zdalnej odbędzie się

 

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Aleksandry Skalskiej

pt.: „Porównawcza analiza molekularna Brachypodium distachyon  w celu poznania mechanizmów adaptacji do warunków środowiska”.

 (przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia),

której transmisja będzie dostępna pod adresem  https://youtu.be/Y_uiRoVZ6F0

Promotor:

Prof. dr hab. Robert Hasterok  (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)

Promotor pomocniczy

dr hab. Karolina Susek  (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)

Prof. dr hab. Jakub Sawicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

 

 


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: obrona-doktorska-mgr-Aleksandra-Skalska.pdf

Recenzja 1: Recenzja-prof.-J.Sawicki.pdf

Recenzja 2: Recenzja-prof.P.Krajewski.pdf

Streszczenie w języku polskim: Streszczenie.pdf

Streszczenie w języku angielskim: Summary.pdf

return to top