Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rozprawa doktorska – mgr Klaudia Cebulska

07.09.2022 - 09:15 aktualizacja 08.09.2022 - 08:20
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR

Instytutu Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska

i  II Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ

Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że  dnia 19.09.2022 r. o godz. 10:00

w formie stacjonarnej odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Klaudii Cebulskiej

pt.: Rola śródlądowej drogi wodnej Odra-Kanał Gliwicki w dyspersji obcych w faunie Polski gatunków makrobezkręgowców bentosowych w zlewni rzeki Kłodnicy”.

(przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia)

Promotor:

Dr hab. Mariola Krodkiewska, prof. UŚ (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)


Recenzenci
:

Prof. dr hab. Robert Czerniawski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

 

 


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: obrona-doktorska-mgr-Klaudia-Cebulska.pdf

Recenzja 1: Recenzja-prof.-R.Czerniawski.pdf

Recenzja 2: Recenzja-dr-hab.J.Żbikowski-prof.UMK.pdf

Streszczenie w języku polskim: Streszczenie.pdf

Streszczenie w języku angielskim: Summary.pdf

return to top