Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkanie online dla studentów z Shell – liderem branży energetyki

14.10.2022 - 10:42 aktualizacja 14.10.2022 - 10:42
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: dla studentów, energetyka, informacje, kariera, praca, shell, spotkanie
Shell to jeden z najmocniejszych liderów prowadzących działalność w branży energetyki, której celem jest zaspokojenie rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł zapewniających ograniczenie emisji zanieczyszczeń w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym, środowiskowym i socjalnym. I to właśnie ta firma wybrała Uniwersytet Śląski w Katowicach, aby nawiązać dialog w celu przedstawienia możliwości kariery i rozwoju dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona praca w firmie Shell. Czym się zajmują pracownicy firmy, jaka była ich droga pomiędzy uzyskaniem wykształcenia, a realną pracą zawodową. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak obecni pracownicy dostali się do Shell’a. Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości i ścieżki kariery w Shell. Spotkanie ma charakter informacyjny i jest skierowane do studentów kierunków: geofizyka, geologia, geologia stosowana, geografia, inżynieria zagrożeń środowiskowych, a także innych pokrewnych kierunków technicznych. Firma Shell poprzez tego typu inicjatywy poszukuje także pracowników. 

Termin spotkania: 28.10.2022

Godzina spotkania: 14:00-15:00

Forma spotkania: online-TEAMS

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGViMmJhNjItYmFmMC00YTEwLTk5MmMtMDc1MDc5YzgxYWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db1e96a8-a3da-442a-930b-235cac24cd5c%22%2c%22Oid%22%3a%22f39c0eb5-c826-402c-8ce6-a53b07c5ac88%22%7d

img
return to top