Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt ChemiK

Projekt pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

realizowany w porozumieniu z miastem Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, gminą Pszczyna oraz szkołą Podstawową nr 1 w Tychach i nr 27 w Rudzie Śląskiej

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął realizację nowego projektu pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Głównym celem Projektu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, poznawczych, kognitywnych i samoorganizacyjnych uczennic i uczniów klas IV – VIII następujących szkół podstawowych:

– nr 1 w Tychach

  • – nr 67 w Katowicach
  • – nr 15 w Chorzowie
  • – nr 46 w Bytomiu
  • – 15 oraz nr 27 w Rudzie Śląskiej

oraz uczniów i uczennic klas I-III następujących liceów:

  • – Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
  • – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach
  • – X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się zatem warsztaty ogólnorozwojowe, warsztaty podstawowe oraz specjalistyczne z różnych dziedzin chemii.

Biuro Projektu mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki

i Chemii, przy ul. Bankowej 14, pok. 159.

Koordynator projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda (tel. 32 359 1460, e-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl)

 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

Okres realizacji: 1.02.2019 do: 31.01.2022

Planowane efekty: w wyniku realizacji Projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, poznawczych, kognitywnych i samoorganizacyjnych 263 uczniów i uczennic odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych tj. warsztatów ogólnorozwojowych, podstawowych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-20 lat wspólnie z Miastami: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Gminą Pszczyna i Szkołą Podstawową nr 27 w Rudzie Śląskiej i Szkołą Podstawową nr 1 w Tychach w ramach realizacji III misji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wartość projektu: 977 650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 948 320,23 zł

return to top