Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt CheS

Projekt pt. „CheS – Chemik na Staż”

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 stycznia 2018 roku, realizację nowego projektu pt. CheS – Chemik na Staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została zaplanowana do 30 listopada 2019 roku.

Głównym celem projektu zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie m.in. kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i samoorganizacyjnych Studentów i Studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku CHEMIA prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy, a jednocześnie komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację wysokiej jakości krajowych programów stażowych. realizowanych w przedsiębiorstwach z branży chemicznej lub pokrewnej. Staże będą realizowane przez 16 tygodni w wymiarze 480 godzin.

Wsparciem zostanie objętych 60 Studentów i Studentek dwóch ostatnich semestrów studiów II stopnia KIERUNKU CHEMIA, w podziale:

  1. 30 osób – rekrutacja w luty/marzec 2018 r.
  2. 30 osób – rekrutacja w styczniu 2019 r.

Stażyści w wyniku udziału w stażach m.in.:

  • zwiększą wiedzę i umiejętności w zakresie chemii zdobyte na studiach,
  • poznają obsługę specjalistycznej aparatury chemicznej, technik pomiarowych i obliczeniowych
  • rozwiną kompetencje oczekiwane na rynku pracy tj. kreatywność, zdolności komunikacyjne, praca w grupie, przedstawianie wyników swojej pracy
  • zwiększa świadomość konieczności rozwijania własnej wiedzy, uczenia się przez całe życie, odpowiedzialności za realizowane projekty, bezpieczeństwo swoje i innych
  • z pomocą Opiekuna merytorycznego stażu u pracodawcy zaplanują swoją dalszą karierę zawodową

 

Biuro Projektu mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii, przy ul. Bankowej 14, pok. 159.

 

Koordynatorem projektu jest Katarzyna Kowalska-Szojda
(e-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl)

 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.11.2019

Wartość projektu:                            898 075,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:       871 131,00

return to top