Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Yuliana Palagnyuk, prof. UŚ

Adres mailowy
yuliana.palagnyuk@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1019-8498
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Yuliana-Palagnyuk
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UsVYmacAAAAJ&hl=uk
Web of Science
https://www.webofscience.com/wos/author/record/IAP-4351-2023
Academia.edu
https://silesian.academia.edu/YulianaPalagnyuk

 

Obszar zainteresowań badawczych

  • media i demokracja
  • regulacja mediów
  • media w Ukrainie
  • relacje elit politycznych i medialnych
  • integracja europejska i społeczeństwo obywatelskie

Wybrane publikacje

Palagnyuk, Y. (2023). Involving Youth in the Development of Civil Society in Ukraine by Applying Mechanisms of Information Communication and Control in Times of War. Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów 19, 1–5. DOI 10.5604/01.3001.0054.1949.

Palagnyuk, Y. (2023). Formuvannnâ fahovih kompetencij students’koi molodi v procesi praktik. Mykolaiv: T.V. Yemelianova. https://doi.org/10.34132/IDU.2023.03. (Formation of professional competencies of student youth in the process of practice)

Palagnyuk, Y. (2023). Media Freedom in Ukraine in the Context of Constitutional Reform. Horyzonty Polityki, 14(47), 71–90. DOI: 10.35765/HP.2409.

Palagnyuk, Y., Kornacka-Grzonka, M. (2023). All the Faces of the First Lady: The Media Coverage of Olena Zelenska in Poland and Ukraine During the War. In: Turska-Kawa, A., Kasińska-Metryka, A., Pałka-Suchojad, K. (eds) War in Ukraine. Media and Emotions. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37608-5_7. eBook ISBN 978-3-031-37608-5, Print ISBN 978-3-031-37607-8

Palagnyuk, Y., Soroka, S. (2021). Why “green politics” is not popular in Ukraine? Reasons of failure of the Party of Greens of Ukraine in the 2002 elections and afterwards. Przegląd Sejmowy 1(162)/2021, p. 109-125.  https://doi.org/10.31268/PS.2021.06

Palagnyuk, Y, Faichuk, O. (Red.) (2021). Youth Participation in the Development of Civil Society in Ukraine. Mykolayiv: Ilion, 328 p. ISBN 978-617-534-000-0. DOI: 10.34132/IDU.2021.01

Palagnyuk, Y., Soroka, S. (2020). Historical Path Dependency and Media Freedom: Poland and Ukraine in the 1990s. Studia Warminskie, 57, p. 401-414. DOI: 10.31648/sw.4629

Palagnyuk, Y, Shkirchak, S. (Red.) (2018). Actual Issues of Social Transformations in Ukraine: European Integration and Security Aspects. Mykolayiv: PMBSNU Publishing House, 300 p. ISBN 978-966-336-395-0 https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/260

Palagnyuk, Y. (2014). Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми (State Policy towards European Integration of Ukraine: Theory, Methodology, Mechanisms). Mykolayiv: PMBSNU Publishing House, 392 p. ISBN 978-966-336-308-0. https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/323

Palagnyuk, Y. (2013). Formation of State Policy of Ukraine towards European Integration. Przegląd Politologiczny, № 4, p. 251–262.

Palagnyuk, Y. (2012). Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна (State Regulation of the Audiovisual Mass Media: European Experience and Ukraine). Mykolayiv: PMBSNU Publishing House, 236 p. ISBN 978-966-336-226-7.

Palagnyuk, Y. (2012). State Policy towards European Integration: Theoretical Analysis. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, № 3, p. 249–262.

Palagnyuk, Y. (2011). European Neighborhood Policy as a Cooperation Instrument between Ukraine and the EU. Rocznik Integracji Europejskiej, № 5, p. 91–97.

Palagniuk, J. (2008). Specyfika reformowania rynku medialnego Ukrainy: osiągnięcia, problemy i perspektywy. Rocznik Prasoznawczy, II/2008, s. 39-57.

Projekty badawcze

2020-2022: Wykonawca w projekcie Erasmus+ Programme of the EU Jean Monnet 619910-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT «Academy of EU studies for students and pupils», Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły.

2019-2022: Wykonawca w projekcie Erasmus+ Programme of the European Union Jean Monnet Module 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Governance in the EU and Politics of European integration», Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły. http://eugov.chmnu.edu.ua/.

2019-2022: Kierownik, autor wniosku o grant badawczy dla młodych naukowców finansowany przez Rząd Ukrainy «Formation of conceptual bases of involving patriotic active youth to the development of civil society as a factor of social security of Ukraine”, № 0119U100118, Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły.

2016-2019: Kierownik, autor wniosku o grant badawczy dla młodych naukowców finansowany przez Rząd Ukrainy «Realization of public policy towards European integration by involving civil society to this process in the conditions of strengthening national security of Ukraine”, № 0119U100118, Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły.

2017: Indywidualne stypendium Parlamentu Ukrainy dla najzdolniejszych młodych uczonych w 2017 r. na tematImprovement of mechanisms of realization of public policy towards European integration in the conditions of contemporary social and security threats”, Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły.

2012-2013: Wykonawca w projekcie i współautor wniosku o grant Erasmus+ Programme of the European Union Jean Monnet «Information and Research Activity on the European Integration» 529061-LLP-2012-UA-AJM-IC «European Integration: Implementation of European Standards and principles in Ukraine», Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły. https://mk-eu.at.ua/material/13.1-Booklet.pdf.

2008-2013: Wykonawca w projekcie “Higher Educational Support Program / Academic Fellowship Project”, Open Society Institute, Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły.

2023 – prez. – członek rady redakcyjnej czasopisma akademickiego „Administracja Publiczna i Rozwój Regionalny” (Ukraina). https://pard.mk.ua/index.php/journal/palagnyuk Ujęty w wykazie publikacji naukowych Ukrainy na temat administracji publicznej (kategoria „B”), Rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy z dnia 17.03.2020 r. nr 409.

 

return to top