Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych

Brzoza, K. (2019). Pierwsza dama w internetowych memach obrazkowych na wybranych przykładach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia, 26, No. 1, s. 127-140.
Brzoza, K. (2019). Stereotypy płciowe w obszarze zainteresowań medioznawczych. Państwo i Społeczeństwo, Vol. 19, No. 2, s. 33-49.
Głuszek-Szafraniec, D. (2019). System mediów w Hiszpanii: różnice regionalne. Zeszyty Prasoznawcze, Vol. 62, No. 4(240), s. 153-170.
Głuszek-Szafraniec, D., Brzoza, K. (2019). Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przypadki Hiszpanii i Polski / Gender Equality in Media Legislation. Cases of Spain and Poland. Studia Medioznawcze, Vol. 20, No. 2(77), 173-187.
Grzesiok-Horosz, A. (2019). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Vol. 25.
Guzek, D. (2019). Religious memory on Facebook in times of refugee crisis. Social Compass, Vol. 66, No. 1, s. 75-93.
Guzek, D. (2019). Religious motifs within reporting of the 7/7 London bombings in the United Kingdom, the United States, and Poland: A transnational agenda-setting network study . Journalism, Vol. 20, No. 10, s. 1323-1342.
Guzek, D. (2019). The Church-State relationship in Polish media : combining the grounded theory and intermedia agenda-setting at the network level. Polish Sociological Review, Vol. 208, No. 4, s. 439-457.
Mazur, M. (2019). Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice). Zeszyty Prasoznawcze, No. 1, s. 12-30.
Michalczyk, S. (2019). Walerego Pisarka „Wstęp do nauki o komunikowaniu”, czyli nowoczesny podręcznik akademicki. Zeszyty Prasoznawcze, No. 2, s. 105-115.
Piechota, G., Rajczyk, R. (2019). Public diplomacy as Taiwanese Diplomacy’s essential tool. Athenaeum, Vol. 64, No. 4.
Sarna, P. (2019). W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce. Res Rhetorica, Vol. 6, No. 2, s. 32-47.
Szostok-Nowacka, P. (2019). Znaczenie poczucia podmiotowości dla aktywności społecznej w przestrzeni samorządowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia, Vol. 26, No. 1, s. 141-157.
Wielopolska-Szymura, M. (2019). Radio w polityce, polityka w radiu – formy wykorzystania radia w komunikowaniu politycznym. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, Vol. 15, No. 2, s. 25-40.
Wolny-Zmorzyński, K. (2019). W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy. Klinika Dziennikarstwa – profilaktyka i edukacja, s. 152-157.

Wykaz monografii naukowych opublikowanych

Guzek, D. (2019). Mediatizing Secular State: Media, Religion and Politics in Contemporary Poland. Berlin: Peter Lang.
Kalisz, A., Czempka-Wiewióra, M., Ślawska, M. (red.) (2019). Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie. Katowice: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo Gnome.
Kolczyński, M. (red.) (2019). Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek
Michalczyk, S. (2019). Teoria komunikowania masowego : skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Norström, R. (2019). The coverage of the Russian-Ukrainian Conflict by the Polish Media (2014-2015). Berlin: Peter Lang.
Rajczyk, R. (2019). Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Sarna, P. (2019). „Odra” (1945-1950) : monografia czasopisma. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ślawska, M. (2019). Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wielopolska-Szymura, M. (2019). Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice Of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wolny-Zmorzyński, K. (2018). Na tropach reportażu i fotografii dziennikarskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Brzoza-Kolorz, K., Głuszek-Szafraniec, D., Szostok-Nowacka, P. (2019). „Cóż tam, panie, w polityce?” Czyli o wzajemnym postrzeganiu dziennikarzy i polityków w mediach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2019_coz_tam_panie_w_polityce.pdf
Kornacka-Grzonka, M. (2019). Media lokalne Śląska Cieszyńskiego. Historia i współczesność. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2019_kornacka-grzonka_media_lokalne_sl_cieszynskiego.pdf

 

Wykaz rozdziałów w publikacjach naukowych opublikowanych pod redakcją

Artero, J. P., Flynn, R., Guzek, D. (2019). Media Concentration and the Rise of Multinational Companies. [w:] K. Arnold, P. Preston, S. Kinnebrock (red.). The Handbook of European Communication History.
Fikus, S. (2019). Verzerrter Spiegel. Diskussionen der polnischen presse rund um den Nürnberger Prozess. [w:] E. Heitzer, G. Morsch, R. Traba, K. Woniak (red.). Im Schatten von Nürnberg. Transnationale Ahndung von NS Verbrechen. Berlin: Metropol.
Gierula, M., Szostok-Nowacka, P. (2019). Телевидение в Польше (Televidenie v Pol’se). [w:] A. Krivonosov (red.). Современные СМИ и медиарынок: Сборник научных трудов в честь профессора Е.Е. Корниловой (Sovremennye SMI i mediarynok : sbornik naucnyh trydov v cest’ profesora E.E. Kornilovoj). Sankt Petersburg: Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny.
Grzesiok-Horosz, A. (2019). Prawne uwarunkowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. [w:] M. Kolczyński (red.). Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
Jachimowski, M. (2019). Multidisciplinary Perspectives on „Industry 4.0” in Central and Eastern Europe – Poland. [w:] G. Banse, J. Thelen, S. Lingner (red.). Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität: Ein Ländervergleich. trafo Wissenschafts-verlag.
Kolczyński, M. (2019). Niechciany relikt ery premarketingowej w rywalizacji politycznej – nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w telewizji publicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego ‘2019. [w:] M. Kolczyński (red.). Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
Kolczyński, M., Szostok-Nowacka, P., Czornik, K. (2019). Donald Trump w Polsce: oczekiwania – obraz medialny – rzeczywistość polityczna. [w:] R. Glajcar, Z. Kantyka, M. Obrębska (red.). Granice wyobraźni politologicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Michalczyk, S. (2019). Informacja – podstawowe zadanie komunikowania medialnego. [w:] M. Czempka-Wiewióra, A. Kalisz, M. Ślawska (red.). Komunikacja ponad granicami: prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome.
Sarna, P. (2019). Wieniec i wianki. Retoryka żałoby w poezji Mariana Kisiela. [w:] E. Bartos, P. Majerski, K. Niesporek (red.). Pergamin wspomnień : szkice o poezji Mariana Kisiela. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Ślawska, M. (2019). Perspektywa genologiczna w badaniu tekstów prasowych/medialnych. [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.). Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t.II. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Ślawska, M., Czempka-Wewióra, M. (2019). Analiza wywiadu prasowego w kontekście badań Małgorzaty Kity (przypadek #Metoo). [w:] A. Kalisz, M. Czempka-Wewióra, M. Ślawska (red.). Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome.
Wolny-Zmorzyński, K. (2018). Wizerunek Obcego czy Innego w afrykańskich fotografiach Ryszarda Kapuścińskiego. [w:] J. Szylko-Kwas (red.). Obraz czy wizja świata. Fotografia w przestrzeni kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Multiprint.
Wolny-Zmorzyński, K. (2018). Źródła informacji dla dziennikarza śledczego. [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.). Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwert.
Wolny-Zmorzyński, K. (2019). Mapa nauk o mediach – propozycja genologiczna. [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Lewicki (red.). W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Wolny-Zmorzyński, K. (2019). Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza. [w:] P. Płaneta, R. Filas (red.). Dyskursologiczne tezy i syntezy. Język – kultura – media. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
return to top