Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

 


 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 


Chaos zawsze pokonuje porządek, gdyż jest lepiej zorganizowany.
Terry Pratchett, „Ciekawe czasy”

Zapraszamy Państwa na pierwszą konferencję naukową z cyklu „Komunikacja medialna w badaniach i praktyce”, której temat przewodni brzmi „Komunikowanie (się) w ciekawych czasach”. Konferencja jest organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2023 roku w formie stacjonarnej w Ustroniu w hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

Patronat nad konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej oraz Centrum Badania Opinii Społecznej.

 

Motywem przewodnim pierwszego spotkania będzie stare chińskie przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach”, które jednocześnie stało się swego rodzaju przekleństwem. W ciągu ostatnich kilku lat doświadczyliśmy zawrotnych zmian społecznych, historycznych, ekonomicznych, politycznych i innych. Wszystkim tym doświadczeniom jednostkowym i masowym towarzyszyły media – jednocześnie jako środek komunikacji, łączności, nacisku, fragmentaryzacji, integracji, informacji i dezinformacji. Nawiązując do cytatu Terry’ego Pratchetta, to na Nas naukowcach i praktykach spoczywa odpowiedzialność dogłębnego poznania zachodzących zmian w otoczeniu oraz ich wyjaśnienia, a tym samym wprowadzenia elementu porządku w istotę chaosu. Zgodnie z tą ideą, celem naszej konferencji jest umożliwienie zebrania spostrzeżeń i wyników badań na temat przemian, które zaszły w ostatnich latach. W czasie tego okresu nastąpiły zmiany systemowe i społeczne, dokonujące się pod wpływem zarówno rewolucji (pojedynczych wydarzeń), jak i ewolucji (powolnych zmian jakościowych). Dotyczą one między innymi przemian pokoleniowych w sposobie korzystania z mediów czy rozwoju technologii komunikacyjnych.

W ramach naszej konferencji szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić następującym zagadnieniom:

1. Ciekawe i nowe – jakie zmiany w komunikacji wprowadza sztuczna inteligencja, a także jaką rolę odgrywają media społecznościowe, w szczególności w procesie komunikowania (się) młodego pokolenia.

2. Ciekawe i straszne – koncentracja na obrazie katastrof, kryzysów i konfliktów przedstawianych w mediach i za pośrednictwem mediów.

3. Cyklicznie ciekawe – przedstawienie wyników analiz kampanii wyborczych
i komunikacji politycznej.

4. Nadal ciekawe – próba dokonania diagnozy funkcjonowania starych mediów
w nowej odsłonie, komunikowania lokalnego i komunikacji społecznej, a także najważniejszych zmian w systemach medialnych w Polsce i na świecie.

5. Ciekawa inność – pokazanie odmienności oraz różnorodności komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego oraz wzięcie pod uwagę analizy mediów mniejszości i diaspor.

6. Ciekawa historia – przedstawienie case study i analizy przypadków dotyczących komunikowania się w dynamicznie zmieniających się czasach, z drugiej strony skupienie się na aspektach historycznych, które wpływają na dzisiejszą rzeczywistość społeczno-medialną.

7. Rozrywka w ciekawych czasach – uwzględnienie zmieniającego się pojęcia tego, co uznajemy za rozrywkę i formę zabawy oraz jak nowe technologie wpłynęły na urozrywkowienie różnych sfer życia człowieka. Drugim aspektem branym pod uwagę jest to, jak postacie ze świata rozrywki stają się autorytetami
i wpływają na opinię społeczną.


Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego:

do dnia 15.09.2023.

Języki konferencji:

polski, angielski


Opłata konferencyjna wynosi:

      • 800 zł – opłata za udział w konferencji wraz z wyżywieniem (zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym) (dla członkiń i członków PTKS 750 zł)
      • 650 zł – opłata podstawowa za udział w konferencji wraz z wyżywieniem (zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym) (dla członkiń i członków PTKS 600 zł)
      • 575 zł – opłata dla doktorantek i doktorantów (zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym)

W jej ramach zapewniamy materiały konferencyjne, nocleg, wyżywienie (w tym przerwy kawowe i uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji) oraz publikację, w czasopiśmie „Studia Politicae Universitatis Silesiansis” (40 pkt. wg MEiN, ISSN 2353-9747 – wersja elektroniczna), dla tekstów, które zostaną zaakceptowane przez recenzentów.

Zakwaterowanie*:

Hotel Jaskółka ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

* Istnieje możliwość indywidualnego zarezerwowania dodatkowego noclegu dnia 26 listopada 2023.


Przewodniczący komitetu naukowego:

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Skład komitetu naukowego:

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. Jerzy Gołuchowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Ewa Marciniak (Centrum Badania Opinii Społecznej)

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:

dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Skład komitetu organizacyjnego:

dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura

dr Katarzyna Brzoza-Kolorz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Monika Kornacka-Grzonka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Barbara Leja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Zbigniew Markowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Yuliana Palagnuyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Waldemar Sobera (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 


 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: konferencja.idikm.us@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do zobaczenia w Ustroniu,

Komitet Organizacyjny konferencji naukowej „Komunikacja medialna w badaniach i praktyce”

 

return to top