Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Z radością i ogromną satysfakcją – jako pierwsi – udostępniamy Państwu (w zakresie wolnego dostępu) dzieło, nad którym pochylić powinna się każda osoba choć trochę zainteresowana środkami masowego przekazu. Kazimierz Wolny – Zmorzyński, Krystyna Doktorowicz, Paweł Płaneta oraz Ryszard Filas to redaktorzy dwutomowego „Leksykonu terminów medialnych”. Szczególnie serdecznie wydawnictwa tego gratulujemy Panu Profesorowi Kazimierzowi Wolnemu – Zmorzyńskiemu z naszego Instytutu. Gorąco polecamy „Leksykon” – to must read.

Leksykon terminów medialnych – tom I

 

Leksykon terminów medialnych – tom II

 


 

„Leksykon terminów medialnych” sfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (nr NdS/530026/2021/2021).

 


 

Projekt: „Leksykon terminów medialnych”, finansowany z konkursu NAUKA DLA SPOŁECZŃSTWA przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Realizacja: 2022-2024

Przyznane środki: 750 000 PLN

Numer projektu: NdS/530026/2021/2021

 


 

Największy w Polsce leksykon medialny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego
Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się Leksykon terminów medialnych (2024), największa tego typu publikacja na polskim rynku medioznawczym. W pracach nad jej opracowaniem brali udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz badacze mediów, wywodzący się z najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których są prowadzone studia medioznawcze, a także badania nad mediami i komunikacją społeczną.
Spotkanie promujące Leksykon terminów medialnych odbędzie się

13 marca br. (środa) o godz. 9.45

w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (sala Sympozjalna I), Katowice, ul. Bankowa 11.

Prowadzenie:
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Leksykon terminów medialnych powstał według pomysłu i pod redakcją naukową Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego oraz przy współpracy Krystyny Doktorowicz, Pawła Płanety i Ryszarda Filasa. Publikacja to efekt projektu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS/530026/2021/2021) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 


return to top