Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Uniwersytetu Śląskiego
Międzynarodowy Instytut Badań nad Reportażem
zapraszają
do udziału w publikacji

110 lat reportażu w Polsce. Teoria, etyka, prawo i mistrzowie

W 2022 roku będziemy obchodzić 110 lecie wprowadzenia do języka polskiego terminu „reportaż”. W „Słowniku języka polskiego” Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego, Władysława Niedźwiedzkiego (Warszawa 1912, tom 5, s. 516) termin ten został po raz pierwszy opisany i oznaczał informację o zdarzeniach.

Zdajemy sobie sprawę, jaką ewolucję przeszedł ten gatunek przez minione ponad sto lat, dlatego – dla podkreślenia uporu reporterów w dążeniu do tego, by jednak tego gatunku nikt nie traktował jak „gorszego brata literatury” oraz dla podkreślenia jego znaczenia, jakie miał m.in. dla archiwizowania rzeczywistości, interweniowania w różnych sprawach, by pomagać zwykłym ludziom, portretowania postaw postaci, zachowań grup społecznych, wskazywania socjologom i politykom na interpretację zachodzących zmian, jak przez ten okres rozprzestrzenił się w elektronicznych środkach przekazu: radiu, telewizji, internecie oraz za sprawą fotografii – prosimy Szanownych Państwa o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat oraz wskazanie, kto Państwa zdaniem zasługuje na miano niekwestionowanego mistrza gatunku minionych stu dziesięciu lat z wyeksponowaniem jego warsztatu, podejmowanych przez niego tematów, ich aktualność nawet po długim okresie od dnia publikacji.

Wielu mistrzów jest znanych i często wspominanych, jednak wielu zostało zapomnianych, dlatego teraz chcielibyśmy skorzystać z okazji, by ich nazwiska przypomnieć i pokazać, że wartość stanowią także te publikacje (prasowe, książkowe, radiowe, telewizyjne, fotoreportaże), które przysypane kurzem historii nie są często przywoływane, a powinno się o nich pamiętać.

Chcielibyśmy także pochylić się nad propozycjami teoretycznymi o reportażu, jego aspektami prawnymi, przekraczaniu granic przez reporterów w czasie zbierania informacji i pisania o różnych trudnych historiach, co wiąże się również z zagadnieniami etyki. Nic nie stanowi takiej wartości dla każdego człowieka jak wiedza zdobyta na miejscu zdarzeń, dobrze uporządkowana i ze zrozumieniem przez reportera przekazana, nawet ta odległa, która może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Reportaż – jak żaden innych gatunek – uczy życia, bowiem przedstawia historie prawdziwe, a nie wymyślone przez literatów.

Zapraszamy do publikacji w wydawnictwie punktowanym

Odwracając kolejność działań spowodowanych pandemią, proponujemy najpierw recenzowaną publikację książki, a następnie – w miarę sprzyjających okoliczności – po jej wydaniu, spotkanie Autorów w Katowicach w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w celu dalszej dyskusji na interesujący nas temat.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani zaproszeniem, prosimy o zgłaszanie propozycji do końca czerwca br. na adres mailowy: kazimierz-wolny-zmorzynski@wp.pl a do końca października 2021 roku przesyłanie artykułów, o ile to możliwe, o objętości ok.
20 tys. znaków (czcionka Times New Roman, odstęp 1.5, przypisy na każdej stronie, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe, bibliografia).

Łączymy wyrazy szacunku i poważania

Krystyna Doktorowicz, Mariusz Kolczyński, Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Rada Redakcyjna:
Prof. dr hab. Janusz W. Adamowski (UW)
Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz (UŚ)
Prof. dr hab. Wojciech Furman (UR)
Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski (UJ)
Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński (UŚ)
Prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW)
Dr Paweł Płaneta (OBP UJ)
Prof. dr hab. Dariusz Rott (UŚ)
Prof. dr hab. Jacek Sobczak (UH-P Częstochowa)
Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)
Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura (UŚ)
Dr Edyta Żyrek-Horodyska (UJ)

Korzystając z okazji chcielibyśmy zainteresować Państwa naszymi najnowszymi publikacjami:

1. Od semiotyki do konsumpcjonizmu. O potrzebie wartościowania fotografii pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Krystyny Doktorowicz. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2021, ss. 200;
2. Klinika Dziennikarstwa – informacja czy mizeria informacji Tom 4. Pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Krystyny Doktorowicz, Katarzyny Konarskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2021, ss. 234;
3. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2021, ss. 220;
4. Rzecznik prasowy policji. Etyka, prawo, praktyka pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, ss. 152;
5. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Biblia a korzenie reportażu. Glosa do historii i teorii gatunku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 189;
6. W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Arkadiusza Lewickiego. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocław 2019, ss. 157.

return to top