Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Waldemar Sobera

Adres mailowy
waldemar.sobera@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0443-5653
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Waldemar-Sobera
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=BvgCRd4AAAAJ
Academia.edu
https://silesian.academia.edu/WaldemarSobera

Obszar zainteresowań badawczych

  • Komunikowanie kryzysowe
  • Komunikowanie polityczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Public relations
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wybrane publikacje

Sobera, W. (2023). Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego w latach 1997-2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/27323

Sobera, W. (2022). Komunikowanie rządowe w Polsce w pierwszym roku pandemii koronawirusa – wybrane aspekty. „Annales Universitatis Mariae Curie -– Skłodowska Sectio K”, Vol. XXIX (1), s. 105-123.
https://journals.umcs.pl/k/article/view/13085

Sobera, W. (2022). Sensacja czy realizm? Etyka komunikowania na przykładzie wojny w Ukrainie. „Horyzonty Polityki”, 13 (44), s. 187–201. https://doi.org/10.35765/HP.2280.

Sobera, W. (2022). Wykorzystanie mechanizmu newsjacking w real-time marketingu – plebiscyt „Młodzieżowe Słowo Roku”. „Studia Medioznawcze”, 23 (4), s. 1342–1356. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.4.713.

Smolak, R., Sobera, W. (2018). Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu. Studia Medioznawcze, 1(72). Link: https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2018_1_72/sobera.pdf

Dobek – Ostrowska, B., Sobera, W. (red.) (2017). Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-229-3561-3

Sobera, W. (2016). Problem wielofunkcyjności w zawodzie dziennikarskim. [w:] Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sobera, W. (2016). Wizerunek organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. [W:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń. W. Świerczyńska – Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Smolak, R., Sobera, W. (2016). Communicating about the asymmetrical threats. The coverage of the terrorist attacks in Belgium by the online media in Poland. [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena. A.Węglińska, B. Węgliński (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUTSobera, W. (2015). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa, „Rocznik Europeistyczny”, Tom 1, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Link: https://wuwr.pl/rewr/article/view/11225/10135

Projekty badawcze

2019 “Discovery Networks Inc. Project on Polish News, wykonawca, Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w USA

2017-2018 “TVN News Practices Assessment”, wykonawca, Uniwersytet Jerzego Waszyngtona, USA

2015-2016 “Implications of Social Media Use”, wykonawca, IBM GSDC i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2012-2014 “Journalism in Change – Professional Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden”, wykonawca, Södertörn University (Szwecja), Uniwersytet Wrocławski (Polska), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa (Federacja Rosyjska)

return to top