Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

Adres mailowy
agnieszka.grzesiok-horosz@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9810-4216
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Grzesiok-Horosz
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=625tR-0AAAAJ&hl=pl

Obszar zainteresowań badawczych

  • Zmiany spowodowane postępem technologicznym w prawie mediów i prawie autorskim.
  • Aktualne wyzwania prawa i przestrzeni cyfrowej.

    Wybrane publikacje

Odpowiedzialność administracyjnoprawna dostawców usług medialnych za propagowanie mowy nienawiści / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. – 2020, nr 1, s. 9-28.
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/2161/1708

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// Studia Politicae Universitatis Silesiansis. – T. 27 (2019), s. 103-132.
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/8301

Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// Rocz. Prasozn. – R. 11 (2017), s. 173-183
https://sbc.org.pl/Content/305218/Grzesiok-Horosz_159-172.pdf

Prawa wyłączne firm fonograficznych / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – s. 405-412

Prawne uwarunkowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// W: Najważniejsze wybory od 1989 roku? : wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: Wybrane aspekty kampanii wyborczej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – s. 9-57.

Status prawny rubryki „Napisali o Nas” / Agnieszka Grzesiok-Horosz.// W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – s. 132-147.

Wady oświadczenia woli; Użytkowanie, Zastaw; Najem (w:) Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki; – Wyd. 2.zm. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. – 2114 stron – (Komentarze Kompaktowe).

return to top