Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Uniwersytetu Śląskiego
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego
zapraszają
do udziału w konferencji naukowej

Od semiotyki do konsumpcjonizmu. O potrzebie wartościowania fotografii
6 – 7 października 2020 roku

Miejsce obrad:
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski,
40-008 Katowice, ul. Pawła 3.

Założenia:

Najczęściej każdy fotografik lub fotoreporter chce wyrazić swą twórczością siebie i pokazać własną wizję postrzegania rzeczywistości. Z kolei każdy odbiorca szuka w fotografii artystycznej czegoś dla siebie, chce mieć w swoich zbiorach obraz wyrażający daną ideę, symbol, który jest mu bliski, coś przypomina lub sugeruje interpretację otoczenia, napawa optymizmem, wywołuje refleksje lub – jak w fotografii dziennikarskiej – utrwala, interesującym albo prostym ujęciem, ważne wydarzenie. Fotografia towarzyszy także architekturze, dokumentuje i wzmacnia jej odbiór społeczny. Pokazuje, jak architekci dbają o równowagę między funkcjonalnością, trwałością a pięknem. Autorzy tych zdjęć zwracają uwagę na formy i funkcje budynków, ich różnorodność wnętrz oraz przestrzeni urbanistycznych, w których zostały zaprojektowane. Współczesna fotografia eksponuje dynamiczne przemiany w architekturze, prezentuje m.in. inteligentne miasta tzw. Smart City.
Według Rolanda Barthesa nadrzędną wartością fotografii jest zawarty w niej znak, symbol, z kolei dla Jeana Baudrillarda przedmioty – w tym fotografie – zyskują wtedy na wartości, gdy są same w sobie wartością: semiotyczną (znakową, podkreślającą pozycję społeczną odbiorcy), symboliczną, funkcjonalną, wymienną (związaną z wymianą ekonomiczną, konsumpcyjną). Natomiast Jean-Jacques Wunenburger podkreśla, że obrazy (także fotograficzne) kształtują nie tylko nasze hic et nunc, ale też przeszłość i przyszłość, co z kolei jest wartością nadrzędną.
Dlatego, idąc tym tropem podczas konferencji, spróbujmy się zastanowić:
  •  jak fotografie – tak artystyczne jak i dziennikarskie – funkcjonują w świadomości współczesnych fotografików i fotoreporterów oraz samych odbiorców?
  • co jest dla fotografików i fotoreporterów najważniejsze w obrazie fotograficznym: znak, symbol, czy informacja podana w prosty sposób, a może informacja zakamuflowana będąca z pogranicza prawdy i fikcji, czy raczej wartość użytkowa, konsumpcyjna?
  • co kieruje fotografikami i fotoreporterami w ich pracy i na czym im zależy? Czy tylko ważna jest dla nich chęć utrwalania rzeczywistości?
  • czym natomiast kierują się odbiorcy, chcący wejść w posiadanie danego obrazu fotograficznego, co w danym obrazie jest dla nich wartością? Czy tylko emocjonalny stosunek do prezentowanej na obrazie fotografii jest istotny, a najbardziej wtedy, gdy ktoś widzi na niej osobę bliską?
  • jak zawarte symbole w obrazie fotograficznym przekładają się na potrzebę posiadania
  • przez odbiorców danych obrazów fotograficznych?
  • jak fotografia dziennikarska funkcjonuje w „rzeczywistości nadmiaru” i „medialnego przesycenia”, tj. wszechobecności i żywiołowości wizualnych narracji?
  • jaki jest status fotografii prasowej w badaniach społecznych – historii, socjologii, psychologii, ect.?
  • jak pojmowany jest nowy wymiar etyki obrazu: od odpowiedzialności twórcy do
   (współodpowiedzialności) odbiorcy?

Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2020 roku na adres internetowy: kgron@poczta.onet.pl do wiadomości: kazimierz-wolny-zmorzynski@wp.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości 450 złotych prosimy wpłacać do dnia
15 czerwca 2020 roku
na konto:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Przy wpłacie należy podać nazwę konferencji (Fotografia. Od semiotyki do konsumpcjonizmu), nazwisko uczestnika konferencji wraz z adresem instytucji, którą reprezentuje. Po dokonaniu opłaty będą wystawiane faktury przez Dział Finansowy UŚ. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, catering dla uczestników konferencji, uroczystą kolację, publikację referatów (przyjętych przez recenzenta) w książce wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (80 pkt.)


W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – przewodniczący
dr Krzysztof Groń – sekretarz konferencji
dr Magdalena Różycka – koordynator konferencji ds. organizacyjnych
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz (UŚ) – przewodnicząca
prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW)
dr hab.inż arch. Natalia Bąba-Ciosek (PŚ)
dr Tomasz Gudzowaty (UŚ)
prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess (UJ)
prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS)
prof. dr hab. Marek Jachimowski (UŚ)
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UPJP II)
prof. dr hab. Maciej Kawka (PAU)
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW)
prof. dr hab. Mariusz Kolczyński (UŚ)
dr Paweł Kuca (UR)
prof. dr hab. Arkadiusz Lewiński (UWr)
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz (UŚ)
prof. dr hab. Rafał Milach (UŚ)
prof. dr hab. Janusz Musiał (UŚ)
dr Paweł Płaneta (UJ)
dr hab. Joanna Szylko-Kwas (UW)
prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło (UW)
dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska (PŚ)

return to top