Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec, prof. UŚ

Adres mailowy
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9411-197X
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Gluszek-Szafraniec/research
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=wwPtiV0AAAAJ&hl=pl

Obszar zainteresowań badawczych

  • Systemy medialne na świecie
  • Media regionalne w Hiszpanii
  • Analiza zawartości mediów
  • Relacje elit politycznych i medialnych

Wybrane publikacje

Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 ISBN: 978-83-226-3903-0.

Chapter Title: Germany, In: The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society. Edited by: Debra L. Merskin. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2020. Print ISBN: 9781483375533, Online ISBN: 9781483375519, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483375519.n267, Print pages: 672-676.

Chapter Title: Spain, In: The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society. Edited by: Debra L. Merskin. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2020. Print ISBN: 9781483375533, Online ISBN: 9781483375519, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483375519.n636, Print pages: 1646-1648.

Political Journalism in Poland The Coverage of Politics and Journalism in Opinion Press. In: The Elites of the Media versus the Elites of Politics in Poland, Series: Studies in Communication and Politics, Edited By Z. Oniszczuk, D. Głuszek-Szafraniec and M. Wielopolska-Szymura, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2020, 25-43 pp. ISBN:978-3-631-80531-2; DOI: https://doi.org/10.3726/b16282.

System mediów w Hiszpanii. Różnice regionalne, “Zeszyty Prasoznawcze”, 2019, nr 4, s. 153-170. DOI: 10.4467/22996362PZ.19.050.11054 https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/4-240/art/15309/

Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych, „Pogranicze. Studia Społeczne” Tom XXIX (2017), s. 95-122. ISSN 1230-2392 https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5669

Hiszpańska partia Podemos a mediatyzacja polityki, „Politeja” nr 4(49)/2017, s. 379-394. https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1650/1423

Nauczanie religii w szkole w Polsce – Analiza wybranych debat medialnych, „Politeja” nr 1(46)/2017, s. 265-282. ISSN 1733-6716

Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy. W: ?Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, red. nauk. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak, Zielona Góra: Wyd. Morpho, 2017, ISBN 978-83-62352-42-5, s. 177-188.

Projekty badawcze 

2013-2016: Wykonawca w projekcie pt. Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamość religijna w wieloreligijnych regionach Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych regionów Polski, Ukrainy i Słowacji, Narodowe Centrum Nauki, Opus 6, 2012/07 / B / HS6 / 02509. Projekt zrealizowany.

2016-2020: Wykonawca w projekcie pt. Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, Narodowe Centrum Nauki, Opus 10, 2015/19 / B / HSS / 00429. Projekt zrealizowany.

2020: Wykonawca w projekcie międzynarodowym pt.: Pandemic Emergency in Social Perspective. Evidence form a large Web-survey research. (Poland – WEb SURVey COVID-19). Projekt w trakcie realizacji.

return to top