Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ

Adres mailowy
magdalena.slawska@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4265-6708
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Slawska
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=Wj5RrrQAAAAJ&hl=pl

Obszar zainteresowań badawczych

  • Badania z zakresu mediolingwistyki i genologii medialnej:

1. badania nad gatunkami medialnymi;
2. badania wokół świadomości gatunkowej nadawców i odbiorców mediów;
3. badania dyskursu prasowego i internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki i stylistyki tekstów;
4. badania nad wizualnością komunikacji, grafizacją dyskursów medialnych.

Wybrane publikacje

Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.

Formy dialogu w gatunkach prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3632/1/Slawska_Formy_dialogu_w_gatunkach_prasowych.pdf

Perspektywa genologiczna w badaniu tekstów prasowych/ medialnych, [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2019.

Perspektywa multimodalna w badaniu tekstów prasowych, [w:] Współczesne media – media multimodalne, t. I, Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018.
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13542/1/Slawska_Perspektywa_multimodalna_w_badaniu_tekstow_prasowych.pdf

Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk, „Forum Lingwistyczne” 2017, nr 4.
https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/issue/view/659

Grafizacja w prasie, czyli o kilku przykładach organizacji przestrzennej tekstów prasowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 2(32): Stylistyka mediów, red. Rafał Siekiera, Monika Worsowicz.
https://www.researchgate.net/publication/317127018_Grafizacja_w_prasie_czyli_o_kilku_przykladach_organizacji_przestrzennej_tekstow_prasowych

Na przekór wyznacznikom gatunkowym – o antygatunkowości, [w:] Współczesne media. Media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t.1, Lublin 2016.

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13541/1/Slawska_Na_przekor_wyznacznikom_gatunkowym_o_antygatunkowosci.pdf

return to top