Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

Adres mailowy
mariusz.kolczynski@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0355-4004
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Kolczynski
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=7qOwPfEAAAAJ

Obszar zainteresowań badawczych

  • komunikowanie polityczne
  • marketing polityczny
  • mediatyzacja kampanii wyborczych

Wybrane publikacje

Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-skiego 2007

Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego, Studia Politologiczne, vol. 45 , 2017

Reklama audiowizualna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – w poszukiwaniu efektywnej strategii komunikacyjnej, [w:] M. Kolczyński (red.) Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne, T.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017

Społeczny wymiar strategii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, [w:] P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa (red.) Między pasją a działaniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017

Marketing polityczny w Polsce na (populistycznym) rozdrożu, [w:] A. Czyż, S. Kubas (red.) Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018

Niechciany relikt ery premarketingowej w rywalizacji politycznej – nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w telewizji publicznej w wyborach do parlamentu Europejskiego '2019, [w:] M. Kolczyński (red.) Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2019

Strategia komunikacyjna Konfederacji w wyborach w 2019 roku – próba rekonstrukcji, Studia Politologiczne, vol.55, 2020

Projekty badawcze

2011-2013: Kierownik w projekcie pt. Obraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej – grant NCN nr 2011/01/B/HS5/00524

2009-2011: Kierownik w projekcie pt. Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w polskich mediach. Analiza zawartości mediów – grant KBN nr 116211936

return to top