Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura

Adres mailowy
miroslawa.wielopolska-szymura@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7951-3698
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Miroslawa_Wielopolska-Szymura
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=SXtqhY4AAAAJ&hl=pl
Academia.edu
https://silesian.academia.edu/MiroslawaWielopolskaSzymura

Obszar zainteresowań badawczych

  • Radio jako środek przekazu
  • Cyfryzacja i konwergencja radia w Polsce i na świecie
  • Media masowe w komunikowaniu międzynarodowym i międzykulturowym
  • Media publiczne w Polsce i na świecie

Wybrane publikacje

Politicization of Press Coverage on Culture in Opinion Weeklies – Word and Image / Matylda Sęk-Iwanek, Mirosława Wielopolska-Szymura // W: The Elites of the Media versus the Elites of Politics in Poland. Edited By Z. Oniszczuk, D. Głuszek-Szafraniec and M. Wielopolska-Szymura. Berlin: Peter Lang, 2020. ISBN 978-3-631-80067-6.

Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice Of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3660-2. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/16479

Radio w polityce, polityka w radiu – formy wykorzystania radia w komunikowaniu politycznym. „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” nr 15/2, 2019. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/5133

International radio broadcasting – a case of Radio Poland – an external service of Polish public radio. „Political Preferences”, nr 19, 2018. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/6547

Międzykulturowe komunikowanie lokalne: etniczne radio społeczne w Australii. W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3364-9

Radio dla zagranicy – od »hard power« do »soft power« w międzynarodowej nadawczości radiowej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”. 1(39), 2017. https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/1914

Dwójka – radio z kulturą. O kulturotwórczej misji Programu 2 Polskiego Radia – ujęcie monograficzne. „Media. Kultura. Komunikacja społeczna”, nr 12/4, 2016. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/3007

Media w służbie sił zbrojnych. Polityka informacyjna Departamentu Obrony USA – zarys zagadnienia. [w:] Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych. Red. M. Adamik-Szysiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Radio as an old and a new medium: Sustaining cultural identities of listeners. [w:] Radio: The Resilient Medium. Red. G. Starkey, G. Stachyra, M. Oliveira. Centre for Research in Media and Cultural Studies, Sunderland 2014.

Projekty badawcze

2016-2020: Wykonawca w projekcie pt. Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, Narodowe Centrum Nauki, Opus 10, 2015/19 / B / HSS / 00429. Projekt zrealizowany

return to top