Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ

Adres mailowy
pawel.sarna@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4211-2310
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Sarna
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=Js-SbWkAAAAJ&hl=pl

Obszar zainteresowań badawczych

  • Retoryka i erystyka ze szczególnym uwzględnieniem mediów
  • Prasa społeczno-kulturalna po 1945 roku
  • Związki literatury i mediów

Wybrane publikacje

Monografie:

„Odra” (1945-1950) : monografia czasopisma / Paweł Sarna. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 321 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3830) – ISBN 978-83-226-3658-9

Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu : szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku / Paweł Sarna. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 186 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3682) – ISBN 978-83-226-3294-9

Paweł Sarna, Matylda Sęk-Iwanek (red.)//: Dyskursy widzialności : słowa a obrazy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 7-11. – ISBN 978-83-8012-986-3

Artykuły:

Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w nagłówkach polskich dzienników i tygodników / Paweł Sarna, Ewelina Tyc.// Res Rhetorica – 2020, no. 1, s. 1-21

W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce / Paweł Sarna.// Res Rhetor. – 2019, no. 2, s. 32-47

Ziemie Zachodnie i Północne na łamach czasopism kulturalnych w pierwszych latach powojennych / Paweł Sarna.// Rocz. Prasozn. – R. 12 (2018), s. 125-135

return to top