Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Sebastian Fikus, prof. UŚ

Adres mailowy
sebastian.fikus@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1155-2762
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Fikus
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=Cd-gAH0AAAAJ&hl=pl&oi=ao
Academia.edu
https://independent.academia.edu/SebastianFikus

Obszar zainteresowań badawczych

  • Historia mediów
  • Stosunki polsko-niemieckie
  • Historia Śląska
  • Ewolucja tradycyjnych gatunków dziennikarskich w nowej, multimodalnej rzeczywistości

 

Wybrane publikacje

 

S. Fikus, Radiofonia w III Rzeszy. Studium ideowego zniewolenia. Katowice, 2018 Monografia.

S. Fikus, Verzerrter Spiegel. Diskussionen der polnischen presse rund um den Nürnberger Prozess [w:] Im Schatten von Nürnberg. Transnationale Ahndung von NS Verbrechen, Hrsg. E. Heitzer, G. Morsch, R. Traba, K. Woniak, Berlin 2019

S. Fikus, Programy Reichs-Rundfunk-Gesellschaft w Polsce (1923-1939), “Rocznik historii prasy polskiej” 2020/1, s. 69-84.

S. Fikus, Mechanizmy nadzoru państwa nad radiem w III Rzeszy [w:] Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa, Red. Wandy A. Ciszewska, Barbara Centek, Toruń 2020.

S. Fikus, „To my jesteśmy ofiarami”, Wpływ radiofonii III Rzeszy na politycznoideowe horyzonty społeczeństwa niemieckiego, „Studia Polityczne” 2018/1, s.171 – 188
S. Fikus, Zbrodniarz w gronostajach, Manfred Roeder, „Studia Polityczne” 2018/4; s.95 – 114 

S. Fikus, Piękny biust zamiast moralnego kręgosłupa. Refleksje na temat filmu Reinera Fassbindera „Lili Marleen” [w:] Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, red. Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Bydgoszcz 2017, s. 37 – 46

S. Fikus, Tryumf pogańskiego barbarzyństwa. Uwagi na marginesie książki Manfreda Görtemakera, Christopha Safferlinga, Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit, „Dzieje Najnowsze” 2017/2, s. 273 – 280

S. Fikus, Hybrydowa tożsamość, „Dzieje Najnowsze” 3/2015, s. 201-208

S. Fikus, Hans Fritzsche, komentator i sternik radia III Rzeszy [w:] Polskie Radio w czasie II Wojny Światowej, red. Andrzej Ossibach Budzyński, Warszawa 2015

 
S. Fikus, Electronic indigenous community in Upper Silesia. Research hypothesis, [w:] Open Europe. Cultural Dialogue Across Borders, edited by W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2014, s. 142-150

S. Fikus, Lunatycy czy łajdacy. Dyskusja na temat odpowiedzialności za I Wojnę Światową w niemieckich mediach. Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den ersten Weltkrieg zog, „Niepodległość i pamięć”, 2016/2,

Projekty badawcze

Werner Kiewitz, dokumentacja i biografia. Wspólny projekt Freies Universität Berlin i Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (Belgia) pod kierunkiem Sebastiana Fikus.

Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację Nauki we Frankfurcie oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

return to top